Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyglądać tak samo" na angielski

Wyszukaj wyglądać tak samo w: Definicja Synonimy
to look the same
look alike
look exactly the same
Po chwili, wszystkie twarze zaczęły wyglądać tak samo.
After a while, all the faces start to look the same.
Zaczynają wyglądać tak samo.
They are all starting to look the same.
Nie mam na myśli że wszyscy będą wyglądać tak samo.
I don't mean that everybody will look alike.
Wszystkie te demony zaczynają wyglądać tak samo.
All these demons are starting to look alike.
Z soczewkami kontaktowymi, obydwa oka będą wyglądać tak samo.
With a contact lens, both eyes will look exactly the same.
Mogą wyglądać tak samo, ale mają różne historie.
They may look alike, but they have a different history.
Macie wyglądać tak samo.
Y'all supposed to look the same.
Wszystkie zaczynają wyglądać tak samo.
They're all starting to look the same.
Rano wszystko będzie wyglądać tak samo.
It will still be here in the morning.
Królowe nie zawsze muszą wyglądać tak samo.
Queens don't always have to look the same, you know.
W moim wieku wszyscy zaczynają wyglądać tak samo.
At my age, they all look the same.
Ma wyglądać tak samo jak wczoraj?
It's meant to be the same as yesterday, isn't it?
Chyba wszyscy będą wyglądać tak samo, kiedy dorwą ich czerwoni.
I suppose everybody looks the same once the maggots get to 'em.
Po czasie, wszyscy zaczynają wyglądać tak samo.
I suppose, after a while, we all just... blur into one.
Cóż, pewne jest, że nie będzie ona wyglądać tak samo, jak demokracja w Stanach Zjednoczonych.
Well, one thing is, it's not going to look identical to democracy as we know it in the United States.
Powiedzieli, że jak im nie dam, sprawią że będę wyglądać tak samo po obu stronach.
If I didn't give it to them, they'd make me look the same, both sides.
Będę po tym wyglądać tak samo?
Will my face ever look the same?
Że śmierć każdego żołnierza zaczyna wyglądać tak samo?
Making each soldier's death indistinguishable from the last?
Czy nasza droga do Sedony ma wyglądać tak samo?
Planning on driving all the way to Sedona like this?
Ale mimo że mogą wyglądać tak samo, nie zawsze mają takie same właściwości.
But although they may look the same, they don't always behave the same.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo