Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjąć" na angielski

remove
take out
pull
withdraw
extract

Sugestie

Otworzyć wewnętrzne sterylne opakowanie i wyjąć gąbkę.
Open the inner sterile package and remove the sponge.
Musimy pamiętać, żeby wyjąć aparat przed kolacją.
We have to remember to remove the braces before dinner.
Możecie wyjąć talerze i poskakać na swojej wardze.
And you can take out the plate and jump-rope with your lower lip.
Doktor musiał wyjąć jego własny wyrostek robaczkowy.
A doctor has to take out his own appendix.
Jimmy przyznał, że próbował wyjąć nóż.
Jimmy said he was only trying to pull the knife out.
Musimy wyjąć zawór i obejść system.
We should pull the valve and bypass the whole system.
Szeryfie, trzeba delikatnie wyjąć klucz.
Sheriff, we have to very carefully remove this key.
Ponieważ, żeby wyjąć rękę najpierw musi wypuścić orzeszki.
Because, to remove his hand from the pot he will have to let go of the peanuts.
Proszę wyjąć z kieszeni wszystkie metalowe przedmioty.
Remove all metallic items from your pockets, please.
Nie ja chciałam wyjąć zapasówkę, Kimberly.
It wasn't my idea to take out the spare tire, Kimberly.
Proszę zdjąć marynarkę i wyjąć wszystko z kieszeni.
Please take off your jacket and remove anything from your pockets.
Proszę otworzyć pudełko i wyjąć pająka.
Open this box and take out the spider.
Ta armata mogłaby wyjąć księżyc, pierwszoroczniak.
That cannon could take out the moon, rookie.
Możemy ją wyjąć następnego dnia i znajdziesz tańsze miejsce.
We can remove her the next day and you find a cheaper place.
Popłyń bagno i wyjąć sqwabble sqwallegators stron.
Swim through swamp and take out the sqwabble sqwallegators involved.
Każdą tuszę zważyć oraz wyjąć z opakowania.
Each carcase is weighed and removed from any wrapping material.
Należy wyjąć system z saszetki i natychmiast go użyć.
The system should be removed from the sachet and used immediately.
Po odmierzeniu dawki należy wyjąć strzykawkę z butelki.
After each dose, the syringe should be removed from the bottle.
Filtry można wyjąć z kaset przed stabilizacją lub po.
Filters may be removed from their cassettes before or after stabilization.
Zapomniałam dziś rano wyjąć Kitty z torebki.
I just forgot to take kitty out of my purse this morning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1620. Pasujących: 1620. Czas odpowiedzi: 88 ms.

wyjąc 50

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo