Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjść" na angielski

Wyszukaj wyjść w: Definicja Synonimy

Sugestie

1219
679
439
Ostatecznie musiałem wyjść i odblokować wycieraczki.
Eventually, I had to get out to unjam the wipers.
To pomoże Ci wyjść z Windsmere.
It'll help you get out of Windsmere.
Nie mogę dziś z tobą wyjść.
Lana, I can't go out with you tonight.
Może powinniśmy po prostu wyjść oknem.
Maybe we should just go out the window.
Nie zdołałby wyjść w parę sekund.
He couldn't get out in a few seconds.
Idę zapłacić i możemy... wyjść stąd.
I'm going to get the check and we can... get out of here.
Chciała wyjść z mieszkania na plażę.
She wanted to get out of the condo and hang at the beach.
Siedz dopóki nie pozwolę ci wyjść.
Now, don't get out of there until I tell you.
Macie siedzieć w pokoju albo wyjść.
You can stay in your room or get out.
Ciągle możemy wyjść z tego cało.
We can still get out of this, man.
Myśli że może wyjść przez pociąganie Ghandi.
Thinks he can get out of this by pulling a Ghandi.
Przykro mi, musi pan wyjść z pojazdu.
I'm sorry, sir, you'll have to get out of the truck.
Prawdopodobnie będziesz miała potrzebę wyjść po zakończeniu tego tygodnia.
You'll probably need to get out of here once the week is up.
Możemy je wziąć i wyjść drzwiami.
We can grab 'em and get out the door.
Wilmo, musiałem wyjść w pośpiechu... ponieważ dzwonił Dexter Stanley.
"Wilma, I've had to leave in a hurry..."... because of a call from Dexter Stanley.
Moim zdaniem nie mogło wyjść lepiej.
It couldn't have turned out better, in my opinion.
Większość farm może wyjść bez szwanku.
Most of the farm belt might remain unaffected.
Czasami miło wyjść samotnie w nocy.
Sometimes it's nice to be out by yourself at night.
Nie możesz wyjść z rządowej kolacji.
You can't leave your own state dinner.
Czas wyjść poza testy na zwierzętach.
It's time to move beyond animal testing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13503. Pasujących: 13503. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo