Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjść na zewnątrz" na angielski

Wyszukaj wyjść na zewnątrz w: Definicja Synonimy
go outside
go out
get outside
be outside
to wait outside
going outside
come outside
to step outside
walk outside
to take it outside
allowed outside
take this outside
move outside
gone outside
Jasne, możemy wyjść na zewnątrz?
Yes, but could we go outside?
Ona zraniła się w nogę i nie mogła wyjść na zewnątrz...
She hurt her leg and can't go outside...
Nie mogę wyjść na zewnątrz... z tobą.
I can't go out... with you.
Może mógłbyś... wyjść na zewnątrz.
Maybe you could... you could go out.
Jeśli chce pan walczyć, możemy wyjść na zewnątrz.
If you want to fight, let's go outside.
Bo skoro pielgrzym... odczuwa szczególną więź z księżycem, może chcieć wyjść na zewnątrz i popatrzeć na niego.
Why? Because if this pilgrim feels a special relationship with the moon, he might like to go outside and look at it.
Nie mogliśmy wyjść na zewnątrz, a mieszkanie było puste.
We couldn't go outside and the place was empty.
Ale jeśli chcesz ciągnąć dyskusję, możemy wyjść na zewnątrz.
But if you want to discuss it further, we can go outside.
Nie możesz wyjść na zewnątrz za dnia jak inni rodzice, ponieważ jesteś wampirem.
You can't go outside in the day like other parents, because you're a vampire.
Będę musiała wyjść na zewnątrz i podłączyć się do nich.
I'll have to go outside, though, and tie onto them.
Mówi, że mamy wstać i wyjść na zewnątrz.
He says we're to stand and go outside...
Wasza reszta, wyjść na zewnątrz.
Rest of you, go outside.
Nie mogę wyjść na zewnątrz, ale będę miał z tobą kontakt przez radio.
Look, I can't go outside, but I can stay in contact with you over the radio.
Jeśli to tajemnica, możesz wyjść na zewnątrz.
If it's a secret, you could go outside.
Trzeba by wyjść na zewnątrz i zrobić to ręcznie.
Somebody would have to go outside and do it manually.
Chcę tylko wyjść na zewnątrz na 15 minut w słońcu.
I just want to go outside for 15 minutes in the sun.
Nie możesz wyjść na zewnątrz, Sam.
I can't let you go outside, Sam.
Muszę wyjść na zewnątrz i radzić sobie z rodzicami.
I have to go outside and deal with the parents.
To znaczy, jeśli nikt nie może wyjść na zewnątrz...
I mean, if no-one can go outside...
Przepraszam, możemy wyjść na zewnątrz?
I'm sorry, can we go outside?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 389. Pasujących: 389. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo