Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjście ewakuacyjne" na angielski

Wyszukaj wyjście ewakuacyjne w: Definicja Synonimy
emergency exit
fire escape
escape hatch
Tu musi być jakieś wyjście ewakuacyjne.
There has to be an emergency exit.
Lokalizuję najbliższe wyjście ewakuacyjne, i zaraz planuję moją trasę.
I locate my nearest emergency exit and then I plan my route.
Bo nie jesteśmy do końca pewni, gdzie jest najbliższe wyjście ewakuacyjne
Susan: It's just we're not quite sure which is our nearest emergency exit.
Czasami myślę, że zobaczę swoje nazwisko w blasku tylko wtedy, jeśli zmienię je na "Wyjście Ewakuacyjne".
Sometimes, Emma, I think the only way I'm going to see my name up in lights is if I change it to Emergency Exit.
Musi być jakieś wyjście ewakuacyjne.
There has to be an emergency exit.
Gdzie jest wyjście ewakuacyjne?
Where's the emergency exit?
Wyjście ewakuacyjne jest otwarte.
Emergency exit is open now.
Na końcu północnego korytarza jest wyjście ewakuacyjne.
There's a fire escape at the end of the north corridor.
Przeskoczyłem ogrodzenie i wykopałem wyjście ewakuacyjne.
Jumped the perimeter fence and kicked in a fire door.
Przejdziesz przez wyjście ewakuacyjne nic nie zauważą.
What if we meet police? I'll let you get through safely.
Ofiara została zabrana przez wyjście ewakuacyjne na prywatny parking.
The victim was taken out through the fire doors to a private car park.
Powiedział, że tędy To jest wyjście ewakuacyjne.
This way, he said this was the emergency exit.
Czy ten budynek ma wyjście ewakuacyjne?
Does the building have a back door?
Główne drzwi tutaj i wyjście ewakuacyjne z tyłu uliczki.
Front door here... and a fire exit out the back alley.
Powiedz, że masz wyjście ewakuacyjne.
Tell me you've got an exit strategy.
Jest tam okno, lub wyjście ewakuacyjne?
Is there a window or a fire escape?
Chcesz odstawić to swoje wyjście ewakuacyjne, to przestań się skupiać na moim życiu rodzinnym i zacznij myśleć o bieżących problemach.
CLAY: You want to pull off this exit strategy of yours, you better stop focusing on my domestic life and start focusing on the issue at hand.
Jednakże administracja może nie wymagać takiej osłony, jeżeli z uwagi na szczególne normy lub wymiary obszaru maszyn bezpieczne wyjście ewakuacyjne z niższej części tegoż obszaru jest zapewnione.
However, the Administration may not require such shelter if, due to special arrangements or dimensions of the machinery space, a safe escape route from the lower part of this space is provided.
Może to wcale nie było wyjście ewakuacyjne, tylko droga do takiego wyjścia?
Maybe it's just an exit down to... like this way to the emergency exit.
Wyjście ewakuacyjne z hotelu jest zablokowane.
Hotel security is blocking the entrance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 22 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo