Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjaśnić" na angielski

Wyszukaj wyjaśnić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chciałam wyjaśnić dwuletnią przerwę w zatrudnieniu.
I wanted to explain the two-year gap in my employment history.
Powinienem chyba tutaj wyjaśnić pare rzeczy.
I should probably stop it here and explain a few things.
Dodałem uwagi by wyjaśnić wszystko klientowi.
I added some notes to clarify things for the client.
Staram się wyjaśnić kilka pomysłów do mojej powieści.
I'm trying to clarify some ideas for my novel.
Proszę pozwolić mi wyjaśnić twoją sytuację Walter.
Well, let me explain your situation here, Walter.
Musisz znaleźć sposób, żeby to wyjaśnić.
You've got to figure out a way to explain this.
Oficerze Crane, proszę wyjaśnić okoliczności aresztowania.
Officer Crane, would you please explain the circumstances of the arrest.
Właśnie to jedno chciałem na początku wyjaśnić.
And that's what I was trying to explain in the first place.
Zrozumiałem więcej niż ty potrafiłabyś wyjaśnić.
I've understood more than you could explain.
Możemy pójść na policję i wszystko wyjaśnić.
We can go to the police and explain everything.
Skontaktowaliśmy się z wszystkimi rodzicami, by wyjaśnić sytuację.
We've contacted each of your parents to explain the situation.
By wyjaśnić jak, poznajmy oficer Kono Kalakaua.
To explain how, let's meet Officer Kono Kalakaua.
Chciałbym wyjaśnić powiązanie pomiędzy nim, a Evey Hammond.
It might explain the connection between him and the Hammond girl.
To teoria, która próbuje wyjaśnić jak działają zmiany.
It's a theory that attempts to explain how change works.
To trudno wyjaśnić, to jakby czuć...
It's hard to explain, but I kind of feel...
Staram się wyjaśnić nowe zasady wszystkim tym ludziom.
I'm just trying to explain the new reality to these people.
Coś, co... trudno wyjaśnić.
Something that's... really hard to explain.
Może powinienem wyjaśnić czemu wczoraj nie miałem spodni.
Perhaps I should explain why I didn't have any trousers on last night.
I wyjaśnić dlaczego traktujecie szpital jak fundację dobroczynną.
And explain why you're running this hospital like it's a charity.
Potrzebowałam sposobu, aby wyjaśnić to mojemu mężowi.
I needed a way to explain it to my husband.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8762. Pasujących: 8762. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo