Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wykąpać się" na angielski

Wyszukaj wykąpać się w: Definicja Synonimy
bathe
take a bath

Sugestie

Pyta, czy panowie będą chcieli wykąpać się w stawie.
He wonders whether the gentleman wished to bathe between innings, sir.
Trzeba zabić ogara piekielnego/i wykąpać się w jego krwi.
You've got to kill a hound of hell and bathe in its blood.
Myślałem, że te panie mogłyby napić się, zjeść i wykąpać się z nami.
I thought they would drink, eat and bathe with you.
Macunaima przesypiał całe dnie... budząc się tylko gdy zobaczył pieniądze, albo... gdy rodzina szła razem... wykąpać się nago w rzece.
Macunaima slept through the whole day... waking uponly when he saw money... orwhen the family went to bathe in the river... all together and naked.
Wykąpać się bez środków miodu Nie pływaj...
Bathe without honey means Not swim...
Pachnąca woda, by wykąpać się w.
Scented water to bathe in.
Nie miałem czasu wykąpać się w domu.
I didn't have time to go home and shower.
Powinna coś zjeść, wykąpać się, przespać.
She needs something to eat, a bed and a bath.
Ale miałam nadzieję wykąpać się, zanim zrobi to ktoś obcy.
No, but I had at least hoped that I would take a bath here before some stranger did.
Zamierzam... wykąpać się i przespać.
I'm going to take a bath and get some sleep.
Chcę zamieszkać w apartamencie, wykąpać się... i założyć przyzwoity garnitur.
I want a suite, a shower, a shave... and the feel of a suit.
To by był grzech nie wykąpać się w takiej wannie.
It would be a sin, not to take a bath in this tub.
Dobry pomysł, możemy wykąpać się razem.
Good idea... we can get in together.
Po prostu lubię wrócić do domu, zjeść coś, wykąpać się, przebrać i wyjść.
I just like to come home, get me meal, get a bath, change and out, me.
Poszliśmy wykąpać się w oceanie, położył się nagi na plaży i przypiekł sobie swoje orzeszki.
He went out for a salty ocean swim, laid out naked and roasted his corn nuts.
I to dało ci pewność, że musisz wykąpać się przede mną, ujawnić całą siebie.
Which gave you the assurance you needed to take a bath in front of me, revealing all the sides there are to you.
Wolałbym najpierw wykąpać się, zjeść coś, wyspać się.
I have to say... the whole food, bath, sleep thing.
Pozwólcie wykąpać się w świetle księżyca.
You have to let it simmer a bit, you know?
Nie możesz odejść i wykąpać się kiedy masz tu gościa!
You don't go off and take a bath when company's here!
Powinienem był wykąpać się w rzece.
WANT ME TO FILL YOU A TUB? MAYBE LATER.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo