Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wykorzystać" na angielski

Zobacz także: należy wykorzystać
Wyszukaj wykorzystać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chcieli wykorzystać telepatów do swych statków.
We know they wanted to use the telepaths for their ships.
Proponuję wykorzystać ten czas na szukanie księdza.
I suggest you use that time to go find the priest.
Nie pozwolę ci wykorzystać mojego syna.
I will not let you exploit my son.
Dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać ten potencjał budżetu europejskiego.
Therefore we should exploit this potential of the European budget to its limits.
Nie chciałam cię zranić ani wykorzystać.
I never meant to hurt you or take advantage of you.
Myślałem, że moglibyśmy wykorzystać opuchliznę.
I thought we could take advantage of the swelling.
Mam szansę zajść wyżej i zamierzam ją wykorzystać.
I've an opportunity here to get ahead, and I intend to use it.
To słowo mamy zgodził się wykorzystać...
That's the word we've agreed to use...
Mógłbym wykorzystać człowieka z twoimi umiejętnościami.
I could use a man of your talents.
Jonathan, nie chciałam cię wykorzystać.
Jonathan, I didn't want to use you.
I twym świętym obowiązkiem jest dobrze to wykorzystać.
And it's your sacred duty to put them to good use.
Chciałem wykorzystać taras, ale będzie padać.
I wanted to use the terrace, but it'll rain.
Chcę wykorzystać promy, by zabrać z wyspy więźniów.
Plus I want to use the ferries so I can get some of those prisoners off the island.
Musimy wykorzystać do pomocy armię iracką.
We need to use the Iraqi army to help us.
Keeler zamierza wykorzystać to podczas debaty.
Keeler will use this against you in this debate.
Musiałem do czegoś wykorzystać mój stopień inżyniera.
I had to use my engineering degree for something.
Zrozumiałem, że nie mógłbym wykorzystać tej dziewczyny.
I realized I couldn't take advantage of this girl.
Możemy wykorzystać samochód by ich wciągnąć.
We can use the van to pull in.
Prokurator niczego nie chce wykorzystać przeciw tobie.
Ellen, the D.A.'s not going to use anything against you. Okay.
Próbują wykorzystać akt RICO przeciwko klubowi.
They're trying to use the RICO act against the club.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7782. Pasujących: 7782. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo