Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wynagrodzić" na angielski

make up for
reward
make amends
compensate
repay
remunerate
atone for
up to
Żeby wynagrodzić uderzenie cię pogrzebaczem i kradzież dziennika.
To make up for hitting you with the fire poker, and for stealing the journal.
Mogę wynagrodzić wszystkie krzywdy, jakie spowodowałem.
I can make up for all the harm I've done.
Po misji możesz mnie wynagrodzić w odpowiedni sposób.
I know, and after this mission, you can reward me in a suitable fashion.
Mogą nam to nawet sowicie wynagrodzić.
There might even be a big, fat reward in it for us.
Jakkolwiek skrzywdziłem ciebie, postaram się to wynagrodzić.
However I have wronged you, I will make amends.
Tak jakbyś mogła wynagrodzić mi moją krzywdę.
As if any of it could make up for what you did to me.
Chcieliśmy wynagrodzić to co tobie wam zrobiliśmy.
We want to make up for what we did to you and your family.
Aby jej to wynagrodzić, poszliśmy do tej kawiarni Johna Cougara Mellencampa...
To reward her, we went to this café that's owned by John Cougar Mellencamp...
Nie popełnię samobójstwa, aby wynagrodzić ci porzucenie.
I won't kill myself to make up for abandoning you.
Ned, aby wynagrodzić ci to, co się stało, zapraszam ciebie i chłopców jutro na kolację.
Ned, to make up for what happened, I want to invite you and the boys over to dinner tomorrow night.
Jak mogę wynagrodzić najlepszego generała Rzymu?
How can I reward Rome's greatest general?
Jak mam wynagrodzić największego rzymskiego generała?
How can I reward Rome's greatest general?
Teraz może go pani wynagrodzić za pomocą pochwały i poświęcania mu uwagi.
Now you can reward the behavior with praise and attention.
Jeśli jest coś co mogę zrobić aby to wynagrodzić...
If there's anything I can do to make up for it...
Ale teraz chcę ci to wynagrodzić.
But I want to make up for it now.
Gdybyś zrobił coś bezinteresownie, to mógłbyś wynagrodzić tę gafę.
Doing something selfless for her other son could make up for your monumental blunder.
Tyle że oddałbym wszystko, by to wynagrodzić.
Except I would give anything to make up for it.
Synu, jestem tutaj żeby ci wynagrodzić to co zrobiłem.
Son, I'm here. I'm trying to make up for what I did.
Chciałam ci wynagrodzić to, że rano musiałam wyjść.
I wanted to make up for having to leave this morning.
I właśnie w ten sposób możemy wynagrodzić naszych rolników.
That is how we can reward our farmers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 736. Pasujących: 736. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo