Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wynajem samochodów" na angielski

Wyszukaj wynajem samochodów w: Definicja Synonimy
car rental
car hire
Spójrz, "Wynajem samochodów Zielona Oaza".
Look at this, Green Oasis car rental.
Pasażerowie przylatujący do portu lotniczego generują przychody z działalności pozalotniczej, ponieważ wydają w porcie lotniczym bardzo dużo pieniędzy na pamiątki, lokalne wyroby, wynajem samochodów, posiłki w restauracjach itp. Tego rodzaju przychody stanowią prawie połowę przychodów portów lotniczych z działalności pozalotniczej.
Inbound passengers generate non-aeronautical income, since foreign passengers are far more likely to spend money at an airport for souvenirs, local products, car rental, restaurants, etc.: revenues which account for almost half of airports' income from non-aeronautical activities.
Podobnie trwa lub już zrealizowano sprzedaż rentownych aktywów, w szczególności otwarcie kapitału GEFCO, sprzedaż niektórych nieruchomości oraz przedsiębiorstwa Citer prowadzącego wynajem samochodów.
In parallel, disposals of viable assets are planned or have already taken place, in particular the opening up of GEFCO's capital, the disposal of some immovable assets and the disposal of the Citer car hire company.
klauzule wyłączności dotyczące świadczenia usług powiązanych (wynajem samochodów, zakwaterowanie), które zawężają dostęp do przedsiębiorstw, z którymi grupa Ryanair zawała umowy handlowe.
the exclusivity clauses covering the provision of ancillary services (car rental, accommodation), which allow only undertakings with which the Ryanair group has commercial agreements to provide these services.
Natalie Ortiz wypożyczyła samochód w Logan 12-tego kwietnia, wynajem samochodów Provident.
Natalie Ortiz rented the car at Logan on April 12th, Provident car rentals.
Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem.
This appropriation is intended to cover the purchase, maintenance, use and repair of vehicles (fleet of cars and bicycles) and the hire of cars, taxis, coaches and lorries, with or without drivers, including the necessary insurance cover and other management costs.
+ 71.2 "Wynajem samochodów osobowych" oraz "wynajem pozostałych środków transportu"
+ 71.2 'Renting of automobiles' and 'renting of other transport equipment'
Wynajem samochodów, limuzyn, taksówki...
Bus stations, roadways? DANNY:
Chodzi mi o zezwolenie... na wynajem samochodów, przydział benzyny, rozumie pan.
What with rental permits... gas rationing, you know what I mean.
Wynajem samochodów osobowych kategorii M1
Hiring of passenger cars of the M1 category
Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
Rental services of passenger cars with driver
Wynajem samochodów osobowych i kombivanów
Hiring of passenger and multipurpose cars
Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą
Hire of passenger cars with driver
Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
Hire of trucks with driver
Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
Wynajem samochodów, powozów i koni
Letting out for hire of automobiles, carriages and horses

Pozostałe wyniki

Mam nadzieję, że działa na wynajem Enterprise samochodów.
I hope to be working for Enterprise Car Rental.
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy
Rental and leasing services of goods transport vehicles without driver
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
Renting and leasing of trucks
Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
Rental and leasing services of motorcycles, caravans and campers
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo