Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wypróbować" na angielski

Wyszukaj wypróbować w: Definicja Synonimy
try
try out
test
tried
trying out
trial run
Możesz wypróbować kolejnego hydraulika z listy.
We can try the next plumber on the list.
Chciała wypróbować duszę sławnego amerykańskiego aktora.
She wanted to try the soul of famous American actor.
Wreszcie możemy wypróbować naszego ogromnego robota bojowego.
We can Finally try out our giant combat robot.
Uczta była dla Pielgrzymów doskonałą okazją by wypróbować wybuchową kukurydzę.
The feast was the perfect opportunity for the Pilgrims to try out their new exploding corn.
Ale nawet bratnia dusza może naprawdę wypróbować.
But even a soul mate can really test you.
Wpadliśmy żeby się przywitać i wypróbować mikrofon.
We just stopped by to say hello and test the mike.
Zamierza wypróbować na nim swoje teorie.
He intends to test his theories on him.
Potem chciałbym wypróbować Glocka albo Magnum.
I want to try the Glock next, or maybe the Magnum.
Obiecał pan wypróbować go przez miesiąc.
You promised to try him for a month.
Ty i Duncan moglibyście ją wypróbować.
I figured you and Duncan could try it.
Zawsze chciałam wypróbować przepis na koktajl nazywany Wspomagaczem Hormonów.
I've always wanted to try this recipe for a smoothie called a Hormone Helper.
Musze wypróbować twojej wody po goleniu albo co.
I need to try your cologne or something.
Takie rzeczy są zsyłane, by nas wypróbować.
These things are sent to try us.
Bo musiałem wypróbować kij w inny sposób.
Because I had to test the club in another way.
Interesujące, nie mogę się doczekać, aby to wypróbować.
Interesting. I can't wait to try that one.
Mógłbyś na nim wypróbować moje uspokajające krzesło.
You could try my calming chair on him.
Albo był pijany i chciał wypróbować nowy błyszczący pistolet na ludzkiej tarczy.
Or an angry drunk wanted to try a shiny new pistol on a human target.
Nim zastrzelisz swojego psa, musimy coś wypróbować.
Before you kill your dog, we need to try something.
Skarbie, mój kumpel chce wypróbować na tobie swój podryw.
Darling, my mate wants to try out his pick-up routine on you.
Musze wypróbować te pomysły na twoje...
I have to try this at your...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 606. Pasujących: 606. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo