Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyróżnić się" na angielski

Wyszukaj wyróżnić się w: Definicja Synonimy
stand out
distinguish yourself
Pomachaj brazylijską flagą, aby wyróżnić się w tłumie.
Wave a Brazilian flag so you stand out in the crowd.
Twarz, aby wyróżnić się wśród innych.
A face to distinguish yourself from others.
Zakładam, że nie muszę podkreślać, że teraz nastąpi nadzwyczaj dobry moment dla jednego z was, żeby wyróżnić się błyskotliwym rozwiązaniem.
I assume I don't have to point out that now would be an extremely good time... for one of you to distinguish yourself with a brilliant idea.
Nie ma lepszego sposobu, by wyróżnić się jako główny rezydent niż otworzyć klinikę za miliony dolarów.
No better way to distinguish yourself for chief resident than to open a multi-million dollar clinic.
Pytanie, jak wyróżnić się ze wszystkich, którzy mieli 1600 na SAT-ach?
How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs?
Kluczem jest wyróżnić się.
The key is to raise your profile.
Próbuję wyróżnić się z tłumu.
I'm trying to separate myself from the pack.
Trochę Twoich oryginalnych wypowiedzi, pomoże Ci, wyróżnić się na tle innych nudnych osób, osiągających lepsze wyniki od oczekiwanych.
A little originality in your answers will help you stand out from a bunch of boring overachievers.
Jeżeli chodzi o niego, to morderstwo to kolejna metoda, żeby wyróżnić się z Calvinów i Ralph'ów tego świata.
As far as he's concerned, murder is just another way to separate himself from the Calvins and Ralphs of the world.
Europejski przemysł lotniczy dziewki zaawansowanym technologiom przekazanym wraz z projektem SESAR uzyska silną pozycję na rynkach eksportowym. Pozwoli ponadto europejskim statkom powietrznym wyróżnić się na tle konkurencji zagranicznej.
The technological lead conferred by SESAR on the European aeronautics industry will put it in position of strength on export markets. It will also allow European aircraft to compete with their foreign competitors.
To jest to, będziesz mógł wyróżnić się w tłumie ze względu na złote koła, złote podwozie, pokrywę silnika w stylu F1, a silnik pod pokrywą to teraz 3L V8.
This is it, you'll be able to spot it in a crowd by virtue of its gold wheels, its gold chassis its F1-style engine cover and by the engine underneath it, which is now a 3L V8.
Ciężko wyróżnić się w gronie 736 innych posłów.
There are 736 members and it is difficult to become known.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo