Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyrażenie" na angielski

Wyszukaj wyrażenie w: Definicja Synonimy
expression
phrase
word
the words term express
the terms
wording
expressing the

Sugestie

116
71
To było przyjacielskie wyrażenie niewinnej wdzięczności.
It was a friendly expression of innocent gratitude.
On interpretuje każde wyrażenie pozytywnego uczucia jako licytację o władzę.
He interprets any expression of positive sentiment as a bid for power.
To moje ulubione wyrażenie z ostatniego semestru.
It's like my favorite phrase from last semester.
Nieco nieodpowiednie wyrażenie w nieodpowiednim momencie.
The slightly inappropriate phrase at the slightly inappropriate moment.
Zapisz to wyrażenie i przekaż Susan.
Make a note of that word and give it to Susan.
Przedstawienie Szogunowi... i wyrażenie wdzięczności przez gościa z dalekiego lądu.
Presentation to the Shogun... and expression of gratitude by visitor from far-away land.
Chciałabym wiedzieć kto wymyślił to wyrażenie.
I wish I knew who started that expression.
Zawsze uważałem to wyrażenie za bardzo ciekawe.
I've always found that a very curious expression.
Wiesz, zawsze kocham to wyrażenie.
You know, I always loved that expression.
69, jeśli wybaczysz to wyrażenie...
Sixty-nine, if you'll pardon the expression.
U Eduardo chodzi o wyrażenie natury.
With Eduardo it's about the expression of nature.
Znasz to wyrażenie "ewoluujesz albo zginiesz"?
Well... you know that expression, "evolve or die"?
To nie jest może prawdziwe wyrażenie, ale dobre.
That's not a real expression, but good.
Stare ludzkie wyrażenie, które dopiero dziś rozumiem.
An old human expression that I only understand today.
Wierzę, ze to zwyczajowe wyrażenie.
I believe that's the usual expression.
"Stracenie świadomości"... Zabawne wyrażenie.
Losing consciousness, that's a funny expression.
Jest kilka sposobów na wyrażenie zdenerwowania.
There're several kinds of nervous expression.
Ja wykonałem to wyrażenie w mojej głowie od lat.
I've carried that phrase in my head for years now.
Lecz jest tyle sposobów na wyrażenie siebie.
But there's so many other ways I want to express myself.
To wyrażenie lub naklejki na zderzak.
That's an expression or a bumper sticker.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1454. Pasujących: 1454. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo