Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysłać" na angielski

Zobacz także: wysłać wiadomość
Wyszukaj wysłać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Powinniśmy natychmiast wysłać samochód na przystań.
We should send a car over to the marina right away.
Mogę ją wysłać Adamowi i Melissie.
I can send it to Adam and Melissa.
Przepraszam, że chciałam wysłać Cię do Tajwanu.
I am so sorry that I wanted to mail you to taiwan.
Może nas obu wysłać do więzienia.
He can put us both in jail, Jacob.
Zawsze chciałem wysłać kosmonautę na orbitę.
I've always wanted to put a spaceman into orbit.
Wydawca chciał mnie tam wysłać na jutrzejszą konferencję.
And my editor wanted to send me to Washington tonight.
Musicie kogoś wysłać do Parku Casanova.
You need to send someone... to Casanova's park.
Będziemy musieli wysłać ambasadora w naszej sprawie.
We'll have to send an ambassador to plead our case.
Może powinienem wysłać Rzymian, by właściwie ocenili sytuację.
Perhaps I should send a roman To properly assess the situation.
Bym mógł wysłać coś jego rodzinie.
So that I may send something to his family.
Musimy tam wysłać zespół ochrony kapitanie.
We need to send a security team down there now, Captain.
Cóż... Mogłabyś wysłać jej różę.
You... you could send her a rose.
Jego wysokość zamierza wysłać księżniczkę do zamku Ludlow w Wali.
His Majesty intends to send the princess... to Ludlow castle in the Welsh Marches.
Nieco później, zdecydowali wysłać mnie za granicę.
A little later, they decided to send me abroad.
Musimy wysłać lawendę żeby okadzili pokoje.
We must send lavender, for burning in the rooms.
Tym razem musimy wysłać 35 polityków do parlamentu.
We have to send 35 politicians to parliament this time.
Ale potrzebujemy jego adres by wysłać nagrodę.
But I need his address the send the prize.
Dlatego muszę wysłać ciało na sekcję.
For that I got to send the body back to autopsy.
Kapitanie, trzeba tam wysłać oddział ochrony.
We need to send a security team down there now, Captain.
Proszę ją zabrać i wysłać po nową.
Kindly remove it and send for a fresh one.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6067. Pasujących: 6067. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo