Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysadzić w powietrze" na angielski

Wyszukaj wysadzić w powietrze w: Definicja Synonimy
blow up
blown up
Nie mogłem wysadzić w powietrze ciężarnej.
I could not blow up a pregnant lady.
Oni chcą wysadzić w powietrze cały hotel.
They want to blow up the entire hotel.
Kiedy miał 16 lat, próbował wysadzić w powietrze jakieś biuro.
When he was 16 years old, he tried to blow up some offices.
Próbowała wysadzić w powietrze fabrykę komputerów, ale ją postrzelili i aresztowali.
She tried to blow up a computer factory but got shot and arrested.
Ale naprawdę chcesz wysadzić w powietrze szpital?
But you really won't to blow up a hospital?
Ta rzecz może zrobić "bum!" i wysadzić w powietrze cały ten kram.
This thing can go "boom" and blow up an entire market.
Jeśli Mysterion nie zdejmie maski samowolnie w środę, zamierzam wysadzić w powietrze cały szpital --
If mysterion does not unmask himself publicly by Wednesday night, I am going to blow up a hospital -
i wysadzić w powietrze cały ten kram.
and blow up an entire market.
Czy myślisz, że ten Cylon chciał wysadzić w powietrze twój projekt?
Do you think that he was trying to blow up your project?
Pomagałem kapitanowi wysadzić w powietrze pociąg wiozący kiełbasę.
TO BLOW UP A TRAIN WITH A SAUSAGE ON IT.
René podsłuchał, że Ruch Oporu chce wysadzić w powietrze ciężarówkę z amunicją.
RENE OVERHEARD A PLOT BY THE RESISTANCE TO BLOW UP AN AMMUNITION LORRY.
Właśnie ktoś próbował wysadzić w powietrze Times Square a ty nawijasz o jakimś pomagierze o którymś jakiś więzień siedem lat temu powiedział że być może pracował dla Al-Kaidy?
Someone just tried to blow up Times Square and you're talking to me about... some facilitator, who some detainee, seven years ago, said, - might have been working with al-Qaeda?
Może wysadzić w powietrze każdego.
It will blow up anybody.
Mógłbyś wysadzić w powietrze cały świat, a żałowałbyś tylko siebie!
You could blow up the world, and all you'd feel is sorry for yourself!
Właśnie ktoś próbował wysadzić w powietrze Times Square a ty nawijasz o jakimś pomagierze o którymś jakiś więzień siedem lat temu powiedział że być może pracował dla Al-Kaidy?
Someone just tried to blow up Time Square, and you're talking about... prisoner of seven years which may cooperate with Al Qaeda.
Więc musimy się przeczołgać tym kanałem... przedostać się do generatora tarczy... przebić się przez ich obronę... wysadzić w powietrze generator, pozbawić w ten sposób ich tarczy... a nasze oddziały wedrą się i pokonają wroga.
So I assume the plan is to crawl through the sewer... work our way to the shield generator... fight our way through the defenses... blow up the generator, knocking out the shield... and all our troops swarm in and overwhelm the enemy.
Wysadzić w powietrze zamek?
Blow up a castle?
Mogłaś nas oboje wysadzić w powietrze.
You could use it to blow us both up.
Chce nas zgromadzić i wysadzić w powietrze.
This Haji just wants us all in here so he can blow us up.
Ciągle możemy wysadzić w powietrze generator.
We could still rig the generator to blow.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 79. Pasujących: 79. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo