Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysoki" na angielski

Wyszukaj wysoki w: Definicja Synonimy
high
tall
big
elevated
high-pitched
ample
higher
strong
senior
significant
large
height

Sugestie

4374
1516
346
238
223
158
Rzut, jest wysoki i wyśrodkowany.
The pitch, it's high and inside.
Odzyskanie Selmaka ma oczywiście wysoki priorytet.
Selmak's recovery is obviously a high priority.
Pewnego dnia będziesz wysoki jak król.
One day you will be as tall as a king.
Ten wysoki koleś siada koło mnie.
This tall guy sits down next to me.
Ten wysoki chyba umie władać mieczem.
The big one on the end looks like he could handle his sword.
Czasem dług staje się zbyt wysoki.
Eventually a debt gets too big to pay.
Jest dość wysoki i trochę niezdarny.
He's kind of tall, and he's a little clumsy.
W zasadzie jestem zaskoczony, jak wysoki jest pan naprawdę.
And as if to make my point, I'm a little surprised how tall you were in real life.
Jesteś zazdrosny, bo jest wysoki.
You're just jealous because he's tall.
Był wysoki, przystojny i silny.
He was tall, handsome, and strong.
To wysoki ogier, kawał faceta.
He's a tall stud, a big guy.
Był wysoki, miał brodę i brązową kurtkę.
He was tall, he had a beard and a brown jacket.
Odnotowałem tak wysoki odsetek z pewnym niepokojem.
It is with a certain degree of concern that I have noted this high percentage.
Ponadto flufenoksuron ma wysoki potencjał bioakumulacji w łańcuchu żywnościowym.
Furthermore, flufenoxuron has a high potential for bioaccumulation in the food chain.
Masz już wysoki cholesterol i dziwnie umiejętności.
You've already got high cholesterol and weird people skills.
Koszt nieskoordynowanej pomocy jest bardzo wysoki.
The cost of uncoordinated aid is very high.
Muszę być wysoki aby uzyskać ochronę ADA.
You must be this high to get ADA protection.
W ogóle poziom niepewności jest wciąż wyjątkowo wysoki.
All in all, the level of uncertainty remains exceptionally high.
Że pacjent ma bardzo wysoki próg bólu.
That the patient has a very high pain threshold.
Ponieważ dla Bułgarii ten wskaźnik jest zbyt wysoki.
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3083. Pasujących: 3083. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo