Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wystąpić w" na angielski

Wyszukaj wystąpić w w: Definicja Synonimy
occur in
be in
go on
occur at
arise in
arise under
to appear on
appear in
be present in
be encountered in
to be on
do the
Liczba wszystkich pozycji, które teoretycznie mogą wystąpić w partii szachów to około 10 i 45 zer.
The number of all positions that theoretically can occur in the game of chess... is something like ten with 45 zeros.
Ale, nawet więcej niż to, szukamy zmian które mogą wystąpić w wątrobie a jego produkcja tłuszczu.
But, even more than that, we're looking for the changes that might occur in the liver and its production of fat.
Ciągle możemy wystąpić w konkursie talentów.
We can still be in the talent show.
Rezygnujesz z zapasów, by wystąpić w musicalu.
You're giving up wrestling to be in a musical.
Andy ma zamiar wystąpić w transmisji na żywo przed 300 milionami ludzi.
Andy is about to go on live television in front of 300 million people.
Teraz mógłbym wystąpić w każdej szopce.
Now I'd go on every show.
Zabawa z Flagami powraca, i możesz wystąpić w następnym odcinku.
Fun with Flags is back, and you can be in the next episode.
Spojrz, dodatkowo szansa, żeby wystąpić w teledysku.
Look, a chance to be in a music video.
Ogólne działania niepożądane, które mogą wystąpić w związku czasowym z podaniem szczepionki Tritanrix HepB wymienione są poniżej.
General reactions that may occur in temporal association with Tritanrix HepB vaccination are listed below.
Uchylanie się od płacenia ceł może wystąpić w różnych okolicznościach.
Such duty avoidance can occur in different circumstances.
Musisz wystąpić w tym show, które robię.
You have to be in this fashion show I'm doing.
Ona musi wystąpić w tej reklamie.
She has to be in the commercial.
Chłopie, zabiłbym żeby wystąpić w tym filmie.
Man, I'd kill to be in that movie.
Licznik musi być odpowiednio mechanicznie wytrzymały i odporny na podwyższoną temperaturę, która może wystąpić w normalnych warunkach użytkowania.
The meter shall have adequate mechanical strength and shall be able to withstand the elevated temperature which is likely to occur in normal operating conditions.
Najpierw pragnę wystąpić w roli premiera Węgier.
First, I will don the hat of Hungarian Prime Minister.
Oni mieli wystąpić w następnej scenie.
They're supposed to work in the next scene.
Chyba chce wystąpić w strefie mroku.
He look like he auditioning for The Twilight Zone.
Objawy te mogą wystąpić w wyniku napadu HAE.
These symptoms may occur as a result of an attack of HAE.
Wtedy Aeryn postanowiła wystąpić w obronie Craisa.
Then Aeryn decided to step in and defend Crais.
Chciałeś wystąpić w mundurku, więc załóż to.
You wanted to go with the uniform, so put it on.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 435. Pasujących: 435. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo