Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wystawa" na angielski

Wyszukaj wystawa w: Definicja Synonimy
exhibition
exhibit
show
display
expo
exposition

Sugestie

Nie jest wystawa sztuki ulicznej w MCA.
No. There's a street art exhibition at the MCA.
Kontrowersyjna wystawa Carltona Blooma zostanie zamknięta trzy tygodnie wcześniej.
Carlton Bloom's controversial exhibition 'closes three weeks ahead of schedule...
Słyszałem, że wystawa ma być wspaniała.
I've heard that exhibit is supposed to be terrific.
To jakby jednoosobowa okultystyczna wystawa w malych miasteczkach.
It's like a one man traveling occult exhibit to small towns.
W tym roku wystawa kwiatów odbędzie się w Beldon Hall.
There's to be a flower show this year, you know, up at Beldon Hall.
Takie sklepy są zawsze jak wystawa.
These places are always all show.
Była specjalna wystawa rzadkich obrazów Moneta...
There was a special exhibition of rare Monet paintings...
Moja następna wystawa będzie o ścianach.
My next exhibition Will use Walls as the theme.
Jest wystawa Rembrandta w Norton Simon Museum.
There's a Rembrandt exhibit at the Norton Simon Museum.
Indywidualna wystawa w nowym Muzeum Sztuki Współczesnej.
A solo exhibition at the new Modern Museum.
Siedem lat temu była moja pierwsza wystawa.
Seven years ago was my first exhibition.
To największa wystawa modeli w Stoolbend.
It's Stoolbend's largest model-train exhibit.
Myślę, że ta wystawa jest autoportretem.
I actually think the exhibition is a self-portrait.
Cokolwiek jeszcze by się stało, to była zawsze wystawa Kracklita.
Whatever else has happened, this was always Kracklite's exhibition.
Jutro zwrócisz Spartan do Smithsonian, gdzie rozpocznie się nowa wystawa i światowe tournee.
You'll return the Spartan figures to the Smithsonian tomorrow, where they will begin a new exhibition and world tour.
Język: Pierwsza stała wystawa na świecie dostępna w 23 językach.
Language: The first permanent exhibition in the world using 23 languages.
Jest specjalna wystawa z Muzeum Körper.
there's a special exhibit from the Korper Museum.
Mam nadzieję, że twoja wystawa odniesie sukces.
I hope your exhibition will be a success.
To ważna wystawa, za którą odpowiada muzeum.
It's an important exhibition and the museum stands behind it.
Cóż, To jest najdroższa wystawa w historii tego muzeum kosztowała aż trzech mężów.
Well, this is the most expensive exhibition in the history of the museum, cost three husbands.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 470. Pasujących: 470. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo