Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wystrzeliło" na angielski

shot out
shot up
Coś wystrzeliło z teleskopu, jak kula armatnia, ale to nie był Artur.
Something shot out of the telescope, like a cannonball, but I don't think it was Arthur.
Kiedy coś nagle wystrzeliło z wnętrza samolotu jak pocisk.
When something shot out of the cabin like a missile.
Teoretycznie, ciśnienie mogło wzrosnąć, uszkadzając rurę i wystrzeliło przez muszlę.
Theoretically, pressure could have built up, broken a sewer pipe and shot up through the toilet.
Zapaliło się światło, wystrzeliło w niebo.
Light came on, shot up into the sky.
Jechałem obok długiej trawy, kiedy to maleństwo wystrzeliło prosto pod koła.
I were driving past long grass when the little thing shot out straight under t'wheels,
Co masz na myśli mówiąc "wystrzeliło z wnętrza"?
What do you mean, "shot out"?
Według kierowcy, wystrzeliło spod autobusu.
According to the driver, it shot out from under the bus.
Według rozkazów zmodyfikowałem moje lustro by wystrzeliło ogromny elektromagnetyczny impuls na Galapagos.
Per your orders, I modified my mirror... to fire a colossal electromagnetic pulse at the Galápagos.
Coś w rodzaju błyskawicy wystrzeliło z mikrofalówki.
Some kind of lightning came from the microwave.
Zaledwie 100 gram wątróbki wystrzeliło moją rakietę na blisko 6 metrów.
Just 100 grams of liver fired my rocket nearly 20 feet.
Słyszałem jak pięć udawanych kul wystrzeliło z tego pistoletu.
I heard five pretend bullets come out of that gun.
Pojawiło się światło, wystrzeliło w niebo.
A light came on, shot up into the sky.
Twarz, przez którą wystrzeliło tysiące pocisków.
The face that launched a thousand bullets.
To było jak gejzer, wystrzeliło prosto w powietrze.
It was like a geyser, just shooting straight up in the air.
Wydając z siebie dźwięk jak petarda gdy wystrzeliło.
Makes a sound like a firecracker when it lets go.
Żeby to piwo wystrzeliło z mojego nosa.
So that root beer comes shooting out of my nose.
Działo wystrzeliło, a Sally nie ma.
The cannon fired, yet no Sally.
Obserwatorium wystrzeliło przed chwilą sondę słoneczną w gwiazdę.
The observatory launched a solar probe into the sun a few moments ago.
To potrzebuje uruchamiacza, by wystrzeliło.
That thing needs an actuator to fire.
W pierwszym dniu na giełdzie Washoe Mining wystrzeliło jak rakieta.
On their first day on the New York Stock Exchange, Washoe Mining turned into a rocket ship today.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo