Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wywiad" na angielski

Wyszukaj wywiad w: Definicja Synonimy

Sugestie

Poważnie, jutro mam bardzo ważny wywiad.
Seriously, tomorrow I have a very important interview.
Mój wywiad z panem Bey był niezwykle stymulujący.
My interview with Mr. Bey has been incredibly stimulating.
Nasz wywiad potwierdził, że szpiedzy Grievousa przechwytują nasze transmisje.
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.
Generał Mann odpowiada za wywiad w rejonie Pacyfiku.
Gen. Mann's in charge of intelligence for the Pacific area.
Sama to widziałam a wywiad potwierdził.
I saw it myself, and your intel confirmed it.
Nasz wywiad odkrył ukryty sygnał pod głównym kanałem.
Our intel has located a hidden signal under the primary channel.
Potem masz wywiad z tą projekt...
Then you've got your interview with that design...
Przeprowadził kompletny wywiad z osobą, która nie mówi.
He pulled the whole interview off by talking to someone who doesn't speak.
Przeprowadzamy krótki wywiad z każdą nową uczennicą.
We like to have a short interview with each new student as she arrives.
Ten wywiad, to pani pomysł?.
I have to say, this is not an interview I was expecting to do.
Przełóżmy ten wywiad o kilka tygodni.
Let's reschedule this interview... for a few weeks from now.
Jest aplikacja pisemna, wywiad, egzamin fizyczny.
There's a written application, a personal interview, physical exam.
Jako podziękowanie za wywiad z Charlie Rose.
Just a thank you for the Charlie Rose interview on Thursday.
I musicie przetrwać ten wywiad dla dobra filmu.
And I need you to get along during this interview for the sake of the movie.
Chociaż jeden przyzwoity wywiad, byłby miły dla odmiany.
Man, just one decent interview Would be so nice for a change.
Zrobisz wywiad z Eloyem Agustinem, szefem Intertelu.
I want you to interview Eloy Agustin, the head of Intertel.
Mamy końcowy raport potwierdzony przez wywiad wojskowy.
Just received final report, authenticated by Army Intelligence.
Polski wywiad wywiózł ją z Berlina.
Yes, Polish Intelligence smuggled it out of Berlin.
Ustawię na jutro wywiad z Harrisem.
I'll set up Harris's interview for tomorrow.
Odwołałam już wywiad dla BBC Norfolk.
I've cancelled that interview for BBC Norfolk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3260. Pasujących: 3260. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo