Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzdłuż i wszerz" na angielski

Wyszukaj wzdłuż i wszerz w: Definicja Synonimy
up and down
far and wide
length and breadth
top to bottom
firmament
Tak więc przejechałam się wzdłuż i wszerz i dokonałam wyboru.
So I just rode up and down and picked my fancy.
A teraz, czy pozostałym podoba się mój pomysł, żeby troszkę pomaszerować wzdłuż i wszerz placu?
Everybody else happy with my little plan... of marching up and down the square a bit?
Jej uroda podróżowała wzdłuż i wszerz... czyniąc serca wielu płonącymi ze złości.
Her beauty had travelled far and wide... made the hearts of many burn with spite.
Nell przemierzyła świat wzdłuż i wszerz, ale nigdy nie słyszała, jak łoś wyznaje miłość.
Though she had traveled far and wide, never before... had Nell heard a confession of love from a moose.
Szukałem wzdłuż i wszerz kraju, Znalazłem starego Turnbulla.
I searched the length and breadth of the country, catching the old Turnbulla.
Odpady promieniotwórcze są przewożone wzdłuż i wszerz Europy w konwojach, które kosztują podatników miliony, a które zagrożone są wysokim ryzykiem wypadków.
Nuclear waste is transported the length and breadth of Europe in convoys that cost the taxpayer millions, entailing a high risk of accidents.
Dzisiaj pomaszerujemy sobie wzdłuż i wszerz placu.
Now, today we're going to do marching up and down the square.
Obrobiłem wszystkie wzdłuż i wszerz północnego Pacyfiku... Otwarte czy zamknięte.
I had done them all... up and down the pacific northwest... with the pharmacies opened or closed.
Byli zwiadowcami w rebelianckiej armii, znani byli wzdłuż i wszerz.
Now, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
Wolelibyście robić coś innego, niż maszerować wzdłuż i wszerz placu?
Anyone got anything they'd rather be doing... than marchin' up and down the square?
Ale fabryki przetwórcze są coraz większe i większe, sprzyjając powstawaniu patogenów i rozprzestrzenianiu się ich wzdłuż i wszerz.
But the processing plants have gotten bigger and bigger. it's just perfect for taking bad pathogens and spreading them far and wide.
A ja i moja załoga okradaliśmy apteki. Obrobiłem wszystkie wzdłuż i wszerz północnego Pacyfiku...
I HAD DONE THEM ALL - UP AND DOWN THE PACIFIC NORTHWEST... WITH THE PHARMACIES OPENED OR CLOSED. DIDN'T MATTER EXCEPT FOR TECHNIQUE.
Zatem starszy sierżant sam przemaszeruje wzdłuż i wszerz placu.
Right. Sergeant Major marching up and down the square.
Anglia jest zdemoralizowana wzdłuż i wszerz.
England is rotting from the top down.
Przeszedłem tę wyspę wzdłuż i wszerz... i nawet nie byłem blisko znalezienia go.
I've walked this island from end to end... not once coming close to finding it.
Przejechaliśmy calutkie miasto, wzdłuż i wszerz...
We drove through the city and we stopped for shopping.
Przemierzyliśmy kraj wzdłuż i wszerz... szukając rycerzy, którzy przyłączyliby się do mnie w zamku Camelot.
We have ridden the length and breadth of the land... in search of knights who will join me in my court at Camelot.
Pani pacjentka, krojona wzdłuż i wszerz, ma porfirię.
Your patient, who's been sliced nine ways to Sunday, has porphyria.
Przeszłam wzdłuż i wszerz Hollywood, Santa Monica, Melrose.
I walked all up and down Hollywood, Santa Monica, Melrose.
Moi ludzie przeczesali ten teren wzdłuż i wszerz.
My guys have been up and down this road.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo