Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wziąć udział w" na angielski

Wyszukaj wziąć udział w w: Definicja Synonimy
take part in
to participate in
compete in
to attend the
to join the
to be a part of
to be involved in
be part of

Sugestie

Chcę wziąć udział w twoim projekcie.
I want to take part in your project.
On chce wziąć udział w konkurencji tanecznej.
He wants to take part in a dance competition.
Chcę wziąć udział w twoich badaniach.
I wish to participate in your research.
Chciałbym wziąć udział w tym projekcie.
I like to participate in this project.
Ślimak może wziąć udział w rajdzie.
Your snail can compete in the Indianapolis 500.
Chcę wziąć udział w pokojowej odnowie.
I want to take part in a peaceful renewal.
Nasi iraccy przyjaciele muszą wziąć udział w tych poszukiwaniach, więc...
Our Iraqi counterparts have to take part in the search so...
Po raz pierwszy 375 milionów osób z wszystkich 27 państw członkowskich będzie mogło wziąć udział w wyborach europejskich.
For the first time 375 million people from all 27 Member States will be able to take part in the European elections together.
Wolałabym raczej zginąć, niż wziąć udział w waszych rytuałach.
I would rather die than take part in your rites.
Jednakże Phoenix zdołała wynegocjować zawieszenie klauzuli kar umownych i mogła wziąć udział w dwóch ostatnich przetargach.
However, Phoenix managed to negotiate a suspension of the penalty clause and was able to participate in two recent competitions.
Bardzo chciałbym wziąć udział w prawdziwym rosyjskim polowaniu.
I'd like very much to go to a real Russian hunting.
Jutro mam wziąć udział w najważniejszym meczu swojego życia.
Tomorrow I'm supposed to be playing the most important game of my life.
Chcę wziąć udział w zawodach regionalnych.
Mom, I just want to compete at regionals.
Cała wioska chciała wziąć udział w mojej sprawie.
The whole village was eager to take up a collection on my behalf.
Mogłabyś wziąć udział w wystawie w Paryżu.
You could be part of the Mexican exhibition in Paris.
Jesteśmy gotowi wziąć udział w niezbędnych dyskusjach.
We are prepared to engage in the necessary discussions.
Tylko dziś rządzić znaczy wziąć udział w nadaniu.
But today to govern means taking part of the investiture.
Oczywiście możesz tu zostać i wziąć udział w fascynującym eksperymencie.
Well of course you're welcome to stay here and be part of an exciting experiment.
Powinienem wziąć udział w poszukiwaniach Machella.
Sir, I feel like I need to be involved in finding Daniel.
Muszę wziąć udział w tym wyścigu.
I have to be in this race. Here's the thing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 682. Pasujących: 682. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo