Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzrok" na angielski

Wyszukaj wzrok w: Definicja Synonimy

Sugestie

To uciska nerw i pogarsza twój wzrok.
It's impressing a nerve and impairing your sight.
Pytała mnie pani kiedyś jak straciłem wzrok.
You asked me once... a while back, how I lost my sight.
Czuję się, jakbym miała rentgenowski wzrok.
I don't know, Sonia. I feel like I have X-ray vision.
Odzyskałem wzrok z powodu szoku spowodowanym wypadkiem.
I have got my vision due to the shock because of the accident.
Straciłeś wzrok podczas misji w Iraku.
Okay, you lost your eyesight While with special forces in iraq.
Skromny wzrok jest rzadkością w Paryżu.
The decent eyesight is seldom to see in Paris.
Podobno zanim stracił wzrok cieszył się złą sławą.
Apparently, he had a dangerous reputation before he lost his sight.
Straciłem wzrok... ale otrzymałem coś w zamian.
I had lost my sight, but I got something back in return.
Słaby wzrok jest utrudnieniem dla sportowca.
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.
Słaby wzrok jest przeszkodą dla sportowca.
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.
Niektórzy mówią, że jedzenie marchewki poprawia wzrok.
Some people say that eating carrots will improve your eyesight.
Jeden wzrok wyróżnił z wszystkich inni.
One sight stood out from all the others.
Chłopiec stracił obie ręce i wzrok.
He lost both of his hands and his sight.
Głęboko osadzone oczy, słaby wzrok, mięsisty nos...
Eyes set deep in the head, poor vision, a fleshy nose...
Odzyskał wzrok i zaczął artykułować proste dźwięki.
He has recovered his eyesight and begun to vocalise simple sounds.
Twoje rogówki pomogą mu odzyskać wzrok.
And your corneas will help restore his sight.
Dzięki Danielowi mały chłopiec odzyskał wzrok.
A little boy regained his sight because of our Daniel.
Ich wzrok zawodzi, mają spowolniony refleks, zmniejszoną wytrzymałość.
Their eyesight is failing, they have slow reflexes, diminished strength.
Nawet jeśli kłamiesz, to zachowasz nieco dłużej wzrok.
Even if it's a lie, it might just save your sight for a little while.
Mój rentgenowski wzrok aktualnie nie działa.
My x-ray vision isn't working at the moment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2190. Pasujących: 2190. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo