Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "złapać" na angielski

Zobacz także: złapać oddech
Wyszukaj złapać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Uciekł, nie mogliśmy go złapać.
He got away, so we couldn't catch him.
Chciałam cię złapać, zanim weszłaś.
I tried to catch you before you went in.
Pomógł nam pan złapać bardzo niebezpiecznego człowieka.
Well, you helped us capture a very dangerous man.
Każdy posiadacz informacji pozwalającej ich złapać...
Anyone withholding information which could lead to their capture...
Może być ciężko nawet złapać tego Żyda.
It might be hard to even catch this jew.
I pędzi jak gazela gdy nie możemy złapać oddechu.
Then it races like a gazelle when you can't catch your breath.
Sześć tygodni staracie się złapać generała.
Six weeks you are trying to catch the general.
Próbowała złapać go w jej pokoju.
She's trying to catch it in her room.
Nie mogłam złapać taksówki i właśnie zaczęłam...
I couldn't catch a cab and I was beginning to...
Nie pozwól szefowi tu się złapać.
You better not let the boss catch you around here.
Wkrótce będziesz w stanie złapać Boga za jaja.
You'll soon be able to catch the balls of the Lord.
Tak jakbym go nie mógł złapać.
I was really out of I couldn't catch it.
Więc możemy go złapać wykorzystując sekrety, wspomnienia.
So, we can you catch him using secrets, memories.
Każda dziewczyna w teksasie chciała tatę złapać.
That every girl in Texas was trying to catch Papa.
Może. Ale tak mogę złapać zabójcę.
Maybe, but this is how I'll catch my killer.
Musieliśmy ich złapać na gorącym uczynku.
We had to catch them in the act, on the airfield.
Uznajmy, że chciał złapać taksówkę.
We'll just say he tried to catch a cab.
Posłuchaj muszę biec by złapać mój samolot.
You can count on it. I've got two minutes to catch my flight.
Możemy go złapać po drugiej stronie.
We can catch him on the other side.
Wciąż mamy czas by złapać Grabarza i ocalić Bootha.
We still have time to catch the Grave Digger and to save Booth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6396. Pasujących: 6396. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo