Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "złożyć podanie" na angielski

Wyszukaj złożyć podanie w: Definicja Synonimy
apply
petition
make an application
reapply
Najpierw musi pan złożyć podanie do dyrektora departamentu.
First you apply, and the boss of the department has to give his approval.
Najpierw musi pan złożyć podanie do dyrektora departamentu.
First you apply, and the department head has to sign it.
Slannen chce złożyć podanie o możliwość zostania prawnikiem.
Slannen wants to petition the kingdom for the right to become a lawyer.
Grupy, które z powodzeniem zakończą ten etap, mogą następnie złożyć podanie o maksymalnie 50000 funtów w celu ulepszenia wyposażenia sali, z której korzystają, co czyni ją także atrakcyjniejszą dla potencjalnych użytkowników.
Groups that successfully complete this phase may subsequently make an application for a maximum of £50,000 to improve the facilities in the hall they use, thereby making it more attractive to potential users.
Ale ciągle możesz złożyć podanie do jakieś szkoły blisko niego.
But you could still apply to a school near to him.
Możesz złożyć podanie żeby go adoptować samotnie, ale to znaczy, że znowu musisz przejść przez wiele procesów.
You can apply to adopt alone, but that means going through the whole process again.
Mając te informacje, mogłem złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy i kartę biblioteczną.
With this information, I could apply for a provisional driving licence, join a library.
Jeśli nie będzie się to powtarzało, może złożyć podanie za trzy lata.
He can apply in three years, if he has no recurrences.
To oznacza cały rok zajęć, zanim będę w ogóle mógł złożyć podanie.
It means a whole year of undergrad courses before I can even apply.
Uwzględniając znaczenie tego stanowiska oraz wiążące się z nim obowiązki dyrektor powinien zdecydować, czy dany pracownik powinien kontynuować aktywne zatrudnienie, czy też złożyć podanie o urlop z przyczyn osobistych.
Having regard to the importance of the office and the duties it entails, the director shall decide whether the staff member concerned should continue in active employment or apply for leave on personal grounds.
Można złożyć podanie o dołączenie?
Can you apply to join this place?
Ciągle mogę złożyć podanie.
I still might apply.
Można było złożyć podanie, jeśli się straciło 25% dochodów!
There's a thing where you can apply... if you lost 25% of your salary or something like that!
Nie... chciałbym złożyć podanie o pracę.
No, no - Actually, I'd like to fill out an application.
Powinieneś złożyć podanie o pracę w National Geographic.
I should put you up for a job with National Geographic.
Poszedłem do ratusza złożyć podanie o pozwolenie.
I went to the city building to apply for a license.
Chciałbym złożyć podanie o pracę w waszej firmie.
I'd like to apply for a job in your firm.
Chciałbym złożyć podanie, by wyrwano mi wszystkie zęby.
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.
Nie powiem ci, co masz robić, ale powinieneś złożyć podanie.
I can't tell you what to do, but I think you ought to make an application, anyway.
Jeżeli chcesz złożyć podanie o pracę...
Well, if you're applying for the job, well-
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo