Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zły" na angielski

Wyszukaj zły w: Definicja Synonimy

Sugestie

1356
zły sen 439
321
273
240
Laleczko... miałem dziś bardzo zły dzień.
Baby doll, I've had me one hell of a bad day.
Wchodź, wielki, zły wampirze.
Come on in, you big, bad vampire.
Nie byłem zły parę minut temu.
I wasn't angry a few moments ago.
Przez ostatnie trzy miesiące byłem zły na Angelę i...
I've been angry at Angela for the past three months, and I...
Muszę lecieć bo Stefan będzie zły.
I've got to go. Stéphane will be mad.
Jest poprostu zły że koledzy go nie odwiedzają.
He's just mad that his friends don't visit him here.
Pewnego dnia byłem zły i zdenerwowoany.
Now, one day, I was angry and upset.
Skoro jest zły, nie powinien tego ukrywać.
Well, if he's angry, he really shouldn't just cover it up.
Kiedy umierał był zły i rozżalony.
He was both angry and indignant when he died.
Etienne będzie zły jeśli go obudzę.
Étienne will be angry if I wake him.
Pomyślałam, że dyrygent będzie zły.
And I thought the conductor would be angry.
Nie jestem zły, że poprosiłaś Dawsona o przysługę.
I'm not angry that you asked Dawson to do something for you.
Zostawiłaś tatusia ponieważ był na mnie zły.
You left Daddy because he was angry with me.
Właśnie dlatego jestem na ciebie zły.
That's exactly why I'm mad at you.
I będę szczery, jestem nieco zły.
I've got to be honest, now I'm a little bit mad.
Odkąd wróciłam, jesteś na mnie zły.
It's like ever since I got back, you're angry with me.
Matt nie był zły o rozwód.
Eliot: matt wasn't mad at me because of the divorce.
Ale burze wrócić, naprawdę zły.
But the storms come back, real bad.
Jeśli nie złożyć ofiarę Bogini będzie zły.
If you don't offer the sacrifice the Goddess will be angry.
Mógłbyś być chociaż zły na mnie.
You could at least be angry with me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11817. Pasujących: 11817. Czas odpowiedzi: 116 ms.

zły sen 439

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo