Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z dala od domu" na angielski

Wyszukaj z dala od domu w: Definicja Synonimy
away from home
a long way from home
out of the house
far from home
away from the house
Trzy lata z dala od domu... musiały być ciężkie.
These years away from home... must have been hard.
Warunki spartańskie, ale to nasz dom z dala od domu.
Conditions are a bit Spartan, but it's our home away from home.
Jesteś z dala od domu, Chas.
You're a long way from home, Chas.
I to z dala od domu.
Dopóki trzyma się z dala od domu, mogę z nim żyć.
As long as it keeps out of the house, I can live with it.
Atak miał miejsce na strychu, więc będziemy go trzymać z dala od domu, aż uda się nam zidentyfikować tego demona.
So I'll just keep him out of the house, until we could id the demon.
Aristide, byłeś z dala od domu tak długo.
Aristide, you have been away from home for too long.
Więc przyszedłem sprawdzić, co robi uczciwy człowiek, gdy jest z dala od domu.
So I came over here to see what an honest man does... when he's away from home.
I pierwszy raz będzie z dala od domu.
And this is the first time to be away from home.
Nie lubi być z dala od domu.
He doesn't like being away from home.
Żeby byłam z dala od domu czułam się samotnie i...
That I was away from home and I was lonely and...
Ojciec był zawsze z dala od domu.
Dad was always away from home.
To były nasze pierwsze święta z dala od domu.
It was our first Christmas away from home.
To nasze pierwsze lato z dala od domu.
This is our first summer away from home.
Chciałam tylko pobyć z dala od domu.
I just had to get away from home, you know.
Spędziłam w tej misji wiele lat z dala od domu.
The years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Wy żołnierze, będziecie tysiące mil z dala od domu - za kilka dni.
And now, you men... are going to be thousands of miles away from home in a few days.
Dla dzieci to jakby dom z dala od domu.
For children, it's a home away from home.
Radar, wszyscy jesteśmy z dala od domu.
Radar, we're all a long way from home.
Ciężko jest być z dala od domu.
Well, being away from home is hard.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 207. Pasujących: 207. Czas odpowiedzi: 138 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo