Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z dróg rodnych" na angielski

Wyszukaj z dróg rodnych w: Definicja Synonimy
uterine
vaginal
menorrhagia
Nie stwierdzono różnicy w częstości występowania krwawień z dróg rodnych w obu grupach pacjentek.
There were no differences between the raloxifene and placebo groups with respect to the incidence of reported uterine bleeding.
Częstość dolegliwości ze strony piersi oraz krwawień z dróg rodnych w grupie otrzymującej raloksyfen była znamiennie mniejsza, niż u kobiet otrzymujących hormonalną terapię zastępczą.
The incidence of breast symptoms and uterine bleeding in raloxifene treated women was significantly lower than in women treated with either form of HRT.
Podczas stosowania preparatu OPTRUMA ka de krwawienie z dróg rodnych jest nieoczekiwane i wymaga dokładnego zbadania przez specjalist.
Any uterine bleeding during OPTRUMA therapy is unexpected and should be fully investigated by a specialist.
Wystąpienie krwawienia z dróg rodnych po zastosowaniu leku EVISTA jest mało prawdopodobne.
If you are suffering from breast cancer, as there is insufficient experience of EVISTA use in women with this disease.
Dwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium.
The two most frequent diagnoses associated with uterine bleeding during raloxifene treatment were endometrial atrophy and benign endometrial polyps.
do Brak miesiączki, ból piersi, nieprawidłowe Często: miesiączkowanie, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenie
Amenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia,
nadwrażliwością na gonadotropiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nowotworami jajnika, macicy lub sutka; czynnymi, nie leczonymi guzami podwzgórza i przysadki mózgowej; powiększeniem jajników lub torbielą jajnika, nie wywołanymi zespołem policystycznych jajników; krwotokami z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie.
hypersensitivity to gonadotrophins or to any of the excipients. ovarian, uterine, or mammary carcinoma; active, untreated tumours of the hypothalamus and pituitary gland; ovarian enlargement or cyst not due to polycystic ovarian disease; gynaecological haemorrhages of unknown origin
Poronienie, krwawienie z dróg rodnych Często:
Infused vein complication Uncommon:
Przyjmowanie interferonów jest związane z występowaniem anoreksji, zawrotów głowy, lęku, zaburzeń rytmu, rozszerzenia naczyń i kołatania serca, obfite krwawienie miesiączkowe i krwotok z dróg rodnych.
The administration of interferons has been associated with anorexia, dizziness, anxiety, arythmias, vasodilation and palpitation, menorrhagia and metrorrhagia.
66 i u kobiet w przypadku: powiększenia jajników lub torbieli jajników wynikających z innych przyczyn niż zespół policystycznych jajników, krwotoków z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie, raka jajników, macicy czy piersi.
and in women: ovarian enlargement or cyst not due to polycystic ovarian disease gynaecological haemorrhages of unknown aetiology ovarian, uterine or mammary carcinoma
Nierozpoznane nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.
4.4 Special warnings and precautions for use
Rzadko zgłaszano inne krwawienia (np. krwawienie z dróg rodnych, przewodu pokarmowego oraz inne krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych) (patrz "Środki ostrożności", Krwawienie).
Other haemorrhagic manifestations (e. g., gynaecological haemorrhages, gastrointestinal bleedings and other cutaneous or mucous bleedings) have been reported rarely (see' Precautions', Haemorrhage).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo