Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z krwi i kości" na angielski

Wyszukaj z krwi i kości w: Definicja Synonimy
flesh and blood
flesh-and-blood
in the flesh
to the core
of the flesh
of flesh and bone
Zostanie przywrócona jako prawdziwa, żywa osoba, z krwi i kości.
She will come back as a real, live person, flesh and blood.
Tropimy bezwzględnego zabójcę z krwi i kości, który, jak dotąd, jeszcze nie popełnił błędu.
We are after a flesh and blood, cold-blooded killer, who, up to this point, has not made one mistake.
Helena jest kobietą z krwi i kości, a ciebie nigdy nie ma.
Helen's a flesh-and-blood woman, and you're never there.
Anioł z krwi i kości, którego można torturować, który krwawi.
A flesh-and-blood angel that you can question, torture, that bleeds.
Ale nawet kiepska podobizna Lillie Langtry... jest warta tyle, co większość kobiet z krwi i kości.
But even a bad likeness of Lillie Langtry... is worth most women in the flesh.
A to nasz człowiek, z krwi i kości.
Here we have our man, in the flesh.
To stworzenia z krwi i kości.
Those are flesh and blood creatures.
Ta kobieta jest z krwi i kości.
This woman is flesh and blood.
Owszem, jesteś tutaj, ale bardziej jako świadoma dusza niż... osoba z krwi i kości.
You are here, yes, but you're more like a conscious apparition than a... Flesh and blood person.
Nazarejczyk był jedynie z krwi i kości.
The Nazarene was only ever flesh and blood.
Zaczynam się zastanawiać czy on naprawdę jest z krwi i kości.
I'm beginning to wonder if he's really flesh and blood.
Kiedyś byłem z krwi i kości, jak wy.
Once I was flesh and blood as you are.
To tylko mały chłopiec, z krwi i kości.
He's just a little boy, flesh and blood.
Byłeś człowiekiem z krwi i kości, miałeś prawdziwe życie.
You were a real live flesh and blood human being.
Joey Potter, z krwi i kości.
Joey Potter, flesh and blood.
Paul, nie jestem z krwi i kości.
Paul, I'm not flesh and blood.
Osoby do końca nie pojmowały, że on czy ona zostali odwiedzeni przez istoty pozaziemskie z krwi i kości.
The person didn't quite comprehend that he or she was visited by flesh and blood extraterrestrials.
Bogami, którzy według opinii zwolenników teorii starożytnych astronautów, byli istotami pozaziemskimi z krwi i kości.
The gods who, in the ancient astronaut opinion, were flesh and blood extraterrestrials.
Jesteś moim jedynym bratem... z krwi i kości... ale i moim największym przeciwnikiem.
You're my only brother... flesh and blood... but my biggest opponent.
Jestem taki jak ty, z krwi i kości.
I'm flesh and blood, like you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 234. Pasujących: 234. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo