Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z kursu" na angielski

Wyszukaj z kursu w: Definicja Synonimy
off course
off track
off-course
off our course
of position
Jedna z torped zeszła z kursu.
One of the torpedoes has veered off course.
Tylko kilka słów o ściąganiu z kursu.
Just a few words about being pulled off course.
Ale pierwszy zbacza z kursu, ciągnąc za sobą pozostałych.
But very soon the front man veers off-course, pulling everyone else with him.
Chce mi pan zapewne powiedzieć, że to kolejne zboczenie z kursu...
I presume you are calling to inform me that this is another of your off-course...
Rakieta wybuchnie albo zboczy z kursu.
It's going to explode or fly off course.
Zostaliśmy trafieni przez asteroidę/i zepchnięci z kursu.
We've been hit by an asteroid storm and thrown off course.
Zszedłem z kursu i rakieta uderzyła w samolot.
Then I was off course, and there was a missile lock on my plane.
Zboczyliśmy z kursu o cztery stopnie.
We're four degrees off course.
Zboczyliśmy z kursu i nie możemy sterować ręcznie.
We're off course and computer-locked.
Zboczyli z kursu i lecą prosto na słońce.
They're off course and heading straight for the sun.
Przez niego okręt mógł zboczyć z kursu.
It could've sent that ship off course.
Federacyjna sonda zeszła z kursu i rozbiła się na Barkon Cztery.
A Federation deep-space probe went off course and crashed on Barkon IV.
Wybacz metody, ale kiedy zszedłeś nieco z kursu musieliśmy cię jakoś zachęcić do pracy.
Forgive me my methods but, when you got off course, we had to motivate you to keep working on SYNAPSE.
Chce mi uświadomić, że zboczyłam z kursu.
He just wants to remind me how I veered off-course.
Przez noc zboczyliśmy z kursu o 10 stopni na zachód.
We went 10 degrees west off course overnight.
Nigdy nie schodzę z kursu, Astrid.
I don't do off course, Astrid.
Nawet jeśli zeszliśmy z kursu, to i tak powinniśmy ją widzieć.
Even if we were off course, we'd still be able to see it from here.
W każdym bądź razie najważniejsze jest, by nie zejść z kursu, jako że zmierzamy we właściwym kierunku.
However, in any case, the main thing is not to go off course, because you are heading in the right direction.
Nie wiem, coś nas musiało znieść z kursu.
I don't know, something must have yanked us off course.
Mieliśmy 17 lat konserwatywnych rządów, podczas których kraj ostro zboczył z kursu.
Well, we've had 17 years of conservative government, during which the country's veered wildly off course.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 332. Pasujących: 332. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo