Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z pierwszej ręki" na angielski

Wyszukaj z pierwszej ręki w: Definicja Synonimy
firsthand
first-hand
from the horse's mouth
at first sale
first hand
Tak, widziałem raport, oczywiście... ale jest kilka rzeczy, które chcę usłyszeć z pierwszej ręki.
Yes. I've seen his report, of course... but there are a few things I'd like to get firsthand.
Teorie, raporty, ale nic z pierwszej ręki.
Theories, reports, but nothing firsthand.
Muszę sprawdzić z pierwszej ręki jak wymiatasz.
I need to see first-hand how you're shaping up.
Więc mam doświadczenie z pierwszej ręki.
So I've got first-hand experience.
Wiem wszystko, i to z pierwszej ręki.
Don't even try, because I got it right from the horse's mouth.
Informacja z pierwszej ręki, Luciano się wygadał, zanim mnie aresztowali.
From the horse's mouth. Luciano spilled it to me before I was arrested.
Będziemy mieli okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki co zdarzyło się z naszymi odległymi placówkami.
We will have an opportunity to learn firsthand what happened to our distant outpost.
Więc pomyślałam, że zasięgnę informacji z pierwszej ręki.
So I thought I'd get it straight from the horse's mouth.
Wiedziałam z pierwszej ręki, jak trudne może być życie w tej branży.
I knew firsthand how tough a show business life could be.
Jesteśmy tak podekscytowani, że pomyślałem, że powinniście to usłyszeć z pierwszej ręki.
We were just so excited, I thought you should hear it from the horse's mouth.
Byłam opętana przez demona, więc mam wiedzę z pierwszej ręki.
You know, I was possessed by a demon, so I have firsthand knowledge.
Nie słyszałem o tym z pierwszej ręki.
I don't have the story first-hand.
Pomogłoby, gdybym mógł zdać mu relację z pierwszej ręki o udogodnieniach.
It'll help if I can give him a firsthand account of the facilities.
Miał świadka tej jatki z pierwszej ręki.
He did witness the carnage firsthand.
Widzieli to z pierwszej ręki jak to działa.
They haven't seen firsthand how this is working.
Ale musi być z pierwszej ręki.
But it has to be first-hand.
To są wiadomości z pierwszej ręki.
Takie niewiarygodne przeżycie i żadnych informacji z pierwszej ręki.
An experience like that and no first-hand information.
Bardzo chciałabym zobaczyć procedurę z pierwszej ręki.
I would love to see the procedure done firsthand.
Nie, mam wiedzę z pierwszej ręki.
No, I have firsthand knowledge.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 206. Pasujących: 206. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo