Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z powodu braku" na angielski

Wyszukaj z powodu braku w: Definicja Synonimy
due to the lack of
due to lack of
because of the lack of
for want of
in the absence of due to a lack of for lack of
because of a lack of
from a lack of
because of the absence of
due to the absence of
because of lack
for insufficient
due to missing

Sugestie

Doświadczenia i przypadki każdego z krajów były bardzo różne z powodu braku wspólnej polityki imigracyjnej.
The experiences and circumstances of each country have been very different due to the lack of a common immigration policy.
Odrzucili zarzuty z powodu braku dowodów.
They dropped the charges due to lack of evidence.
Nie przeprowadzono śledztwa z powodu braku środków.
No further investigation was done due to lack of resources.
Wskazuje również, że zgłoszenie w tej sprawie było bardzo złożone z powodu braku łatwo dostępnych danych.
It also points out that the notification in this matter was very complex because of the lack of readily available data.
Mamy sprawę gdzie kobieta chce anulować małżeństwo z powodu braku namiętności.
We have a case where a woman wants her marriage annulled due to lack of passion.
Wiele osób jest ciężko rannych, a prawdopodobnie dojdzie do wybuchu epidemii z powodu braku żywności i czystej wody.
Many are severely injured and it is likely that there will be an outbreak of disease due to lack of food and clean water.
Doradzę sądowi zawiesić pańskie bakructwo z powodu braku funduszy.
I shall advise the court to suspend your bankruptcy of lack of funds...
Cały region umierał z powodu braku pracy.
The whole region was dying for want of work.
Ubolewam z powodu braku przedstawienia takiego sprawozdania.
I regret that no such report has been presented.
Robert cierpiał z powodu braku szacunku dla weteranów.
Well, Robert was tormented by the lack of respect veterans are getting.
Które wystąpiły z powodu braku równowagi.
Which occurred because of a lack of balance.
Nie znamy dokładnych zniszczeń ubocznych z powodu braku przejrzystej odpowiedzialności polityki.
We don't know exactly what that collateral damage is because of the lack of any transparency or accountability.
Jesteśmy także rozczarowani z powodu braku szczegółowych informacji dotyczących oświadczeń krajowych.
We are also disappointed not to find more detailed information on the national statements.
Ludzie umierają tam z powodu braku lekarstw.
People are dying because they're not getting supplies.
Zmieniono plany z powodu braku prądu.
Due to the power outage, there's been a change of plans.
Pozew odrzucono z powodu braku wystarczających dowodów.
That suit was thrown out of court due to a lack of evidence.
Pięć jadowitych stworzeń zacznie walczyć z powodu braku powietrza.
The five poisonous creatures will start fighting because of lack of air
Zabrzmiałeś, jakbym ją włożyła, z powodu braku pary spodni.
You make it sound as if I put this on because of the lack of a pair of trousers.
Rob, dzieciaki nie dorastają z opóźnieniem z powodu braku telewizora.
Come on, Rob, kids don't grow up retardo because of lack of television.
Twoja karta została zablokowana z powodu braku funduszy.
Your card has been declined for insufficient funds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 741. Pasujących: 741. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo