Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z sobą" na angielski

Wyszukaj z sobą w: Definicja Synonimy
with you
with me
with him
with us
along
with them
with yourself with myself
to yourself
together
with each other
with her

Sugestie

Przynieś trochę brandy z sobą, umieram.
Bring some brandy back with you, Gordon. I'm dying.
I zabrałaś z sobą tamtą butelkę wina.
And you took that bottle of wine with you.
Nieważne co, ale zabieram cię z sobą.
No matter what, I'm taking you with me.
Zabieram cię z sobą do domu, Henry.
I'm going to take you home with me, Henry.
Zobacz, przyprowadził z sobą przyjaciółkę.
Look, h-he's got a friend with him.
Zostało tylko to łóżko, które przywiózł z sobą z USA.
All there is left is this bed he dragged with him from America.
Mnie przyniosłeś z sobą na łodzi.
Me you brought with you on the boat.
Dlaczego zabierasz z sobą moją córkę?
Why are you taking my daughter with you?
Chodź, Tracy, zabierz mnie z sobą.
Come on, Tracy, take me with you.
Nie trzeba było mnie wtedy zabierać z sobą.
You shouldn't have asked me to go with you that night.
I Wróbelka weź z sobą, niech przywyka.
And take the sparrow with you.
Obiecałeś, że zabierzesz mnie z sobą.
You promised to take me with you.
I nie zabieraj mnie z sobą.
Don't take me with you.
Może powinieneś wziąć z sobą więcej uczniów.
Maybe you should have more men with you.
Nie odpalił rano, zabieram to z sobą.
It didn't start this morning, I'm taking all this with me.
Powinni mu pozwolić zabrać z sobą psa.
They should at least let him take Doyle with him.
Zabranie tego dziecka z sobą z Marakeszu.
Taking that child with you from Marrakech.
Krążę wokół nich i zabieram ciebie z sobą.
I'm going around them, and I'm taking you with me.
Gdybym mógł cofnąć czas, zabrałbym ciebie z sobą.
If I could go back And do it over, I would take you with me.
Zabiorę z sobą dwie chwile z twojego życia
I'm keeping two moments of your life with me
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 948. Pasujących: 948. Czas odpowiedzi: 192 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo