Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z tego co" na angielski

Wyszukaj z tego co w: Definicja Synonimy
from what
to the best
as far as of what
from everything
from the I

Sugestie

823
251
245
201
197
74
68
49
Nolan, z tego co słyszę musimy porozmawiać.
(Giggles) - Nolan, from what I'm hearing, we need to keep talking.
Oficjalnie tak, ale z tego co wyczytałem jest to raczej rumuński dialekt.
Officially, yes, but from what I read, it's a Romanian dialect.
Cóż, z tego co powiedziałeś... wynika, że ostatnio pracuję ciężej niż Shinigami.
Well, from what you're saying, it sounds like I'm doing a lot more work.
Mamy nadzieje, że skorzystacie z tego co zobaczycie.
We hope you wi benefit from what you're about to see.
I z tego co usłyszałem, pisze o wszystkim.
And from what I hear, he tells everything.
Już zdaliśmy egzamin z tego co się dzieje... i dokąd to prowadzi.
We already graduated from what's been going on... to where it's gone.
Chyba bardziej starym niż pięknym, z tego co zauwazyłem.
Rather more ancient than fair, from what I've glimpsed.
Sir... z tego co widziałam...
Sir, from what I've looked at...
A olej rycynowy z tego co jest wewnątrz.
Castor oil is made from what's inside.
Był to metaliczny, kolisty obiekt i z tego co ja rozumiem wszystkie głowice zostały wyłączone.
It was a metallic, circular object and, from what I understand, the missiles were all shut down.
I z tego co właśnie widziałam, przyda ci się pomoc.
And from what I've just seen, you could really use the help.
Jeśli to ci pomoże, z tego co widziałam, Teri i Kim czują się dobrze.
Look, if it's any help, from what I could tell, Teri and Kim seemed all right.
Była... z tego co usłyszałem, interesująca.
It was really... from what I heard, it was interesting.
Prawda... Znaczy, z tego co mi powiedziała.
It's true... I mean from what she told me, which was everything.
Meatball gadał o tobie od miesięcy, a z tego co właśnie widziałam, jesteś sporo wart.
Meatball's been gushing about you for months, and from what I just saw, you are the real deal.
Co najważniejszego wynieśliśmy z tego co przeszliśmy razem.
What's important is that, in the end, we got through this, together.
Większość z tego co wypłynęło to przypadkowe znaleziska.
Most of the portions that were leaked are incidental findings.
Mógłby mieć niezłe życie z tego co oferowali.
He could afford a nice life with what he's being offered.
Nic z tego co wcześniej mówiłaś...
Not a... a thing of what you say.
Nie rozumiałem nic, z tego co się działo.
I don't know what happened.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1263. Pasujących: 1263. Czas odpowiedzi: 484 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo