Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z tyłu" na angielski

Wyszukaj z tyłu w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wywiercimy mały otworek z tyłu twojej czaszki.
We drill a small opening in the back of your skull.
Wolne miejsca z tyłu zaczynają oddziaływać.
Those empty seats in the back are starting to look pretty attractive.
Samochód Alexandra jest zaparkowany z tyłu budynku.
Alexander's rental car is parked behind this building.
Nie chcę nikogo zostawić z tyłu.
I don't want to leave anyone behind.
I może mógłbyś wyhaftować "Komendant" z tyłu.
And maybe you could have them embroider "Chief" on the back.
There's ciasteczka z tyłu stołu i piciem cytryny.
There's cookies on the back table and lemon drink.
Z jakiegoś powodu posadziłem ją z tyłu.
For some reason, I made her sit in the back.
Nie da się zamontować pasów z tyłu...
It's impossible to install rally seat belts in the back...
To ojciec Damiena tam z tyłu.
That's Damien's father right there in the back.
Słyszę irytujący, przenikliwy głos z tyłu mojej głowy.
I'm hearing an irritating, piercing voice in the back of my head.
Znalazłem też ślad z tyłu głowy denatki.
I also found trace on the back of the deceased's head.
Niewinni ludzie zginęli z tyłu tej taksówki.
Innocent people died right in the back of this cab.
Te małe buteleczki wódki doskonale pasowały z tyłu.
Those little airplane bottles of vodka Fit perfectly in the back.
Dwie podskórne igły umieszczone z tyłu ich głów.
Two hypodermic needles sitting in the back of their head, ready to...
To wyjaśnia białe włókna z tyłu koszulki Nicky'ego.
That explains the white fibers on the back of Nicky's shirt.
Ktokolwiek to podłożył dotknął kleju z tyłu.
Whoever planted this microphone touched the adhesive on the back.
Ktoś zostawił swą bieliznę z tyłu.
Someone has left her underclothes in the back.
Są jeszcze trochę zaplątane z tyłu.
You look like you have some tangles in the back.
Domowe laboratorium w budzie z tyłu.
I've got a home lab in a shed in the back.
Chuma, ułóż go wygodnie z tyłu mojej ciężarówki.
Chuma, try to make him comfortable in the back of my truck.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5400. Pasujących: 5400. Czas odpowiedzi: 180 ms.

z tylu 156

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo