Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "z ulgą" na angielski

Wyszukaj z ulgą w: Definicja Synonimy
relieved
a sigh of relief
exclaimed with
Gdy otrzyma list, odetchnie z ulgą.
I'm sure when she receives the letter, she will be much relieved.
Pani Fordman pewnie odetchnęła z ulgą.
Mrs. Fordman must be so relieved.
Odetchną z ulgą kiedy mnie usłyszał.
The moment he heard my voice, he heaved a sigh of relief
Mam nadzieję, że kiedy świat dobiegnie już końca, będę mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ będzie tyle rzeczy, na które warto czekać.
I hope that when the world comes to an end, I can breathe a sigh of relief, because there will be so much to look forward to.
Oddycham z ulgą widząc was tutaj.
I am so relieved you two are here.
Przy całym szacunku do naczelnika intendentury, powiem, że z ulgą witam pana przybycie.
And, with the greatest of respect to the Superintendent, may I say how relieved I am at your arrival.
Szczerze, niemal z ulgą zareagowałem, gdy S.H.I.E.L.D. go zastrzeliło.
To be honest, I was almost relieved when S.H.I.E.L.D. put him down.
Kiedy zadzwoniła Shana, niemal odetchnąłem z ulgą.
When Shana called the other night, I was almost relieved.
Odetchnęłam z ulgą kiedy zaczęłam się z nimi kolegować.
When I started hanging out with them. I was relieved.
On odetchnie głęboko z ulgą i trzeba przygotować się do tego.
He'll be deeply relieved, and you have to get ready for that.
Naprawdę, jestem z ulgą, że jesteś biorąc to tak dobrze.
Really, I'm relieved you're taking this so well.
I zapewniam, Wysoki Sądzie, że Vera Drake przyjęła z ulgą, większą niż ktokolwiek, wiadomość o wyzdrowieniu Pameli Barnes.
I may assure Your Lordship That Vera Drake is more relieved than anyone about the recovery of Pamela Barnes.
Jestem lekko zakłopotany, prosząc cię o taką przysługę, lecz odetchnąłbym z ulgą widząc, że mój szwagier ma stałą pracę.
I'm a little embarrassed asking you for such a favor, but I would be relieved to see my brother-in-law in a steady job.
Więc odetchnęłam z ulgą, że nie wróci i mnie nie dorwie.
And I am so relieved that he's not going to come back and get me.
Za każdym razem jak wychodzę na ganek by popatrzeć na pana pracę, panie Leery, oddycham z ulgą, że panu nie płacę.
Each time I step out onto this porch to watch you at work, Mr. Leery... l breathe a sigh of relief that I'm not paying you.
Wtedy budzę się z ulgą, że jestem w domu.
Then I wake up relieved that I'm home.
Odetchnęłam z ulgą, kiedy dostałam Twój list.
I was so relieved to receive your last letter.
Travis... Prawdopodobnie, z ulgą dowiedziałeś się, że teraz twoja kolej.
Travis... you're probably relieved to find out that it's your turn.
Oczywiście, wielu z moich kolegów odetchnęłoby z ulgą... nie mówiąc już o studentach.
Of course, many of my colleagues would be relieved... to say nothing of my students.
Po pierwsze, jeśli chodzi o skutki obecnego kryzysu dla handlu, powinniśmy przyjąć z ulgą, że obroty w handlu światowym spadły jedynie o 10 %.
First, as regards the impact of the crisis on trade, we should be relieved that world trade only decreased by 10%.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 155. Pasujących: 155. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo