Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "załamać się" na angielski

Wyszukaj załamać się w: Definicja Synonimy
collapse

Sugestie

Wskutek tego rynek wołowiny i cielęciny został poważnie zakłócony i istnieje ryzyko, iż może on załamać się całkowicie.
As a result, the market for beef and veal is severly disrupted and there is a risk that it might collapse entirely.
Każdy może załamać się pod wpływem stresu.
Anyone could crack under the strain.
Pustka. Mogłam zacząć od nowa albo załamać się i pogrążyć w depresji.
And I was like, new beginning or I am going to totally, you know, go down and destroy myself in depression.
Flynn mógł załamać się w Iraku, ale cokolwiek robi tutaj, jest inne.
Flynn may have lost it in Baghdad, but whatever he's doing here is different.
EREF ocenia, że struktura finansowania projektu mogłaby załamać się w przypadku wycofania przez Coface udzielonej gwarancji.
EREF considers that the structure of the project financing might collapse if Coface were to withdraw its guarantee.
Narrator: kiedy duża gwiazda nie ma już paliwa to zapada się, tylko jedna gwiazda na tysiąc jest na tyle masywna by załamać się, potem jest nazywana "czarną dziurą".
narrator: when a large star runs out of fuel, it collapses only one star in a thousand is massive enough to collapse into what's called a black hole.
Mogę załamać się w każdej chwili.
I could blow any minute.
Szczególnie nie można było wierzyć Carlowi, szesnastolatkowi, który mógłby załamać się w krzyżowym ogniu pytań śledczych.
And especially, you couldn't trust Carl, a 16-year-old boy who might fall to pieces on the witness stand, if examined too closely.
Nie ma prawa, które mówiłoby, że wskutek dramatycznych doświadczeń... można przekroczyć pewną granicę i załamać się.
There is no physical law that states - that you can witness so much - that you reach the limit where you break down.
Czy to nie wygodne dla 52-letniego mężczyzny, u którego nie stwierdzono wcześniej chorób umysłowych, tak nagle załamać się psychicznie właśnie kiedy ma zostać skazany?
Isn't it convenient for a 52-year-old man who has no history of mental illness... to have a psychotic breakdown just when he's about to be indicted?
Wtedy musiałby załamać się nerwowo.
He'd have a nervous breakdown.
Debata (polskie głosy) Poseł Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) powiedział, że Unia Europejska może załamać się od nadmiaru spraw.
She agreed with many of his views, for example on the institutions and the Lisbon strategy, but the Greens believe that Europe has to show it works to be loved.
Tylko ty wiesz jak nie załamać się pod presją.
Only you know how to break the man to man markings.
"Dręczy i rozszarpuje, życzyłabym kochać ciebie" "Pozwól mi załamać się"
"the chasm is disappearing" "Tormented and torn apart, I'd still wish to love you"

Pozostałe wyniki

Jak mogles sluchac, tak czystych i szczerych emocji z ust Jo i nie zalamac sie?
How can you hear all that pure, honest emotion from Jo and not just crumble?
Istnieją obawy, że lądolód może się załamać.
(Reporter, Male) Some fear that the colossal sheet is on the verge of collapse.
Program może się załamać i wszystkich zabić.
The entire program might collapse and kill them all.
Na jej widok mogę się załamać.
Caitlyn nie pozwoliła mi się załamać.
Losing her almost destroyed me, but Caitlyn wouldn't let it.
Zaprzecza temu, by się nie załamać.
I think her denial is the one thing protecting her from letting it all in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo