Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "załamanie nerwowe" na angielski

Wyszukaj załamanie nerwowe w: Definicja Synonimy
nervous breakdown
mental breakdown
having a nervous breakdown
psychotic break
having a breakdown
a psychotic breakdown
psychological break
Będę... miał całkowite załamanie nerwowe.
I will... have a complete nervous breakdown.
Doktorze, Grant ma znowu załamanie nerwowe.
Doctor, Grant's having another nervous breakdown.
Przeszedłem dziś załamanie nerwowe i uciekam od wszystkiego.
Today, I'll mostly be having a nervous breakdown and running away from it all.
Ona miała tu prawie załamanie nerwowe.
See? She was practically having a nervous breakdown.
Wygląda mi to na załamanie nerwowe tego wieku.
Looks like the nervous breakdown of the century.
Nasza tak zwana profesjonalna kucharka przechodzi załamanie nerwowe nad indykiem.
We got a so-caIled professional cook out there, having a nervous breakdown over a turkey.
Myślę, że przeżywam właśnie załamanie nerwowe.
I think I may be having a nervous breakdown.
Osobiście, uważam, że przechodzę załamanie nerwowe.
Personally, I think I'm having a nervous breakdown.
Skutkiem tego jest jego załamanie nerwowe.
The result was a nervous breakdown.
Mówię wam, przeor ma kompletne załamanie nerwowe, brat Michael prowadzi dobrą restaurację w mieście.
Tell you, prior to his complete nervous breakdown, brother Michael ran a very successful restaurant right here in town.
Jednak po aresztowaniu przeżyłam załamanie nerwowe.
But after I was arrested, I suffered a psychotic breakdown.
Słyszałam, że przeszedł załamanie nerwowe.
Uczeń miał załamanie nerwowe odnośnie Roberta Frosta.
A student was having a breakdown about Robert Frost.
Nawet ksiądz może przejść załamanie nerwowe.
Even a priest can have a psychotic break.
Rezultatem dekompensacji jest tymczasowe załamanie nerwowe.
The end result of decompensation is a temporary psychotic break.
Miał załamanie nerwowe i podpalił stodołę sąsiadów.
He had a psychotic break... and burned down his neighbor's shed.
Pewnie przeszła już jakieś załamanie nerwowe.
She's probably already having a meltdown with me just being in here.
Jesli musisz wiedziec, ma załamanie nerwowe.
Well, if you must know, he's having a nervous breakdown.
18 miesięcy temu, przeszedł załamanie nerwowe.
18 months ago, he suffered a nervous breakdown.
Kilka dni temu... miał załamanie nerwowe.
There was an incident a few days ago.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 261. Pasujących: 261. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo