Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za duża" na angielski

Wyszukaj za duża w: Definicja Synonimy
too big
too high
oversized
too much too old
too large
too wide
a little old

Sugestie

za dużą 177
Zresztą jest za duża do twojej kwatery.
Besides, it's too big for your quarters.
Jestem za duża na zabawę lalkami.
I'm too big to be playing with dolls.
Opłata za dodatkowy bagaż jest za duża.
The fee's too high for excess baggage.
Na wirusowe jest za duża gorączka.
It's too high for viral.
Praktycznie jest za duża jak na taki ciężar.
It's oversized for the weight load.
Wielka paczka deszczu... za duża, tak jak wszystko w Kaliforni.
A great package of rain. Oversized like everything else in California.
Rosyjska broń, za duża na AK.
Russian-made. Too big to be AKs.
MALP jest za duża, żeby przejechać kładkę.
The MALP's too big to cross the span.
Ale krowa jest za duża, jest różna od naszych lokalnych krów.
But the cow is too big. it's different from our local cows.
Ta jest dla nas za duża.
This is too big for us.
Zostałam porzucona ponieważ jestem... za duża.
I got dumped 'cause I'm too... too big.
Ale ta może być za duża.
But this one may be too big.
Dobra, może igła była troszeczkę za duża.
OK, maybe the needle was a little too big.
Tylko moim zdaniem będzie za duża.
But I think it will be too big.
Chandler, ta marynarka jest o wiele za duża.
Chandler, that jacket, it's way too big.
Jest trochę za duża do mojego domku.
After all, she is a little too big for my bungalow.
Willie, to główka - jest za duża.
Willie, its head - it's too big.
Miał jedną parę, która ciągle była na niego za duża.
Well, he had this one pair of knickers that were still too big for him.
Jej sukienka jest... Mocno za duża.
Her dress is-is way too big.
To mógł być zapalnik zostawiony przez górnika, ale eksplozja była za duża.
Okay, it could have been caused by a blasting cap left by a miner. although the explosion was much too big.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 401. Pasujących: 401. Czas odpowiedzi: 95 ms.

za dużą 177

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo