Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za kaucją" na angielski

Wyszukaj za kaucją w: Definicja Synonimy
on bail
bailed out
on bond
on his own recognizance

Sugestie

Zwolniony za kaucją z elektroniczną bransoletą.
Remanded on bail with an electronic tagging order.
Dziennikarzowi odmówiono zwolnienia za kaucją i jest przetrzymywany w naprawdę okropnych warunkach.
Indeed, the journalist has been refused release on bail and is being kept in totally awful conditions.
Griffin, jesteś zwolniony za kaucją.
Griffin, you've been bailed out.
Większość zwolniono, lub wyszli za kaucją.
Most have been released or bailed out.
Jak rozumiem, wyszedł za kaucją.
As I understand it, he's out on bail.
Na razie twoich dwoje małpich przyjaciół i sponsorów jest wolnych za kaucją.
At the moment, your two simian friends and sponsors are free on bail.
Ani słowa o sprawie, póki nie wyjdziesz za kaucją.
Don't say anything about the case, until I get you out on bail.
Rozmawiałem z prawnikami Chucka, nie robią żadnych postępów, żebym wyszedł za kaucją.
I spoke with Chuck's lawyers, and they haven't made any progress in getting me out on bail.
Wyszła za kaucją i oczekiwała na proces, kiedy zniknęła.
She was on bail, awaiting a trial, when she disappeared.
Słyszałam, że Ollie Barnes wyszedł za kaucją.
I heard ollie barnes got out on bail.
Wiesz, że wyszedłeś za kaucją.
You know you're out on bail.
Zmień oskarżenie na nieumyślne zabójstwo, żeby mógł wyjść za kaucją, to zgodzimy się na odroczenie.
If you drop the charge down to manslaughter... so he can get out on bail, we'll agree to a continuance.
Powiedział, że rano wyszła za kaucją.
Said she got bailed out this morning.
Wypuszczę pana za kaucją... 100 rupii, dopóki nie wydam wyroku.
I will release you on bail... of 100 rupees until I reach a sentence.
Więc zwolnię pana za kaucją... bez zapłaty, dopóki nie wydam wyroku.
Then I will grant release on bail... without payment until I reach a decision.
Została zwolniona za kaucją w chwilę potem i wszystkie oskarżenia zostały pominięte.
She was bailed out in a heartbeat and all the charges were dropped.
Jej adwokat dokonał niemożliwego... wyciągnął ją za kaucją.
Her attorney pulled off the impossible got her out on bail.
Wyjdę za kaucją zanim on wykona pierwszą rozmowę.
I'll be out on bail before he dials his first phone call.
Sędzia pozwolił Billy'emu Travers'owi wyjść za kaucją.
Judge let Billy Travers out on bail.
Kiedy wychodzisz za kaucją, za morderstwo, to się wydaje po prostu dobrym wyjściem.
When you're out on bail for murder, it just feels like the right thing to do.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 421. Pasujących: 421. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo