Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "za pół ceny" na angielski

Wyszukaj za pół ceny w: Definicja Synonimy
half-price
for half price
at half price
at half the price
for half the price
for half off
half-off
for half that
half-priced
half the cost
a discount
I to za pół ceny, więc...
And it's half-price, so...
Oni nas wypierają, bo sprzedają wszystko za pół ceny.
They squeezing us out because they selling everything half-price.
Nie mogę uwierzyć, że odwalam tą robotę za pół ceny.
I cannot believe I do this job for half price.
No rok temu kupił go Roy Wilkins... i miałam za pół ceny naprawione spryskiwacze.
Well, last year, Roy Wilkins bought it... and I got my sprinklers fixed for half price.
Sprzedam Pani to mieszkanie za pół ceny.
I'll sell you this apartment at half price.
Mam zęby wampira sprzedam za pół ceny.
I have vampire teeth you can have at half price.
Mamy ją za pół ceny bo ma małą dziurkę, ale nawet jej nie widać.
We got it half-price because there's a small hole, but you can't even see it.
Cała szafa nowych ciuchów za pół ceny.
You can get a whole new wardrobe for half price.
Właśnie dziś są za pół ceny.
Just that they're half-price today.
Można go dostać za pół ceny jeśli masz kupon.
Well, you can get it for half price if you've got a coupon.
O czymkolwiek marzysz, za pół ceny.
Whatever you can dream up, at half price.
Jako opiekun lotu powinnaś zaoferować możliwość wykupienia dodatkowego miejsca za pół ceny na ten za duży przedmiot.
Well, you must, as a flight attendant, offer the option of buying another seat at half price for that oversized item.
I możesz dawać ją do filmów za pół ceny.
And you can get her into the movies for half price.
A więc wezmę to dla za pół ceny.
Then I'll take it for half price.
Nie obchodzi mnie to że nie możesz wejść za pół ceny.
I don't care if you can get in for half price.
Nasz Rusek mówi, że Tre zgonił mu następne 5 kilo... za pół ceny.
Our Russian says that Tre just sold him another 5 K, at half price.
Dobra, słuchaj, możesz je wystawić za pół ceny?
All right, listen, can you put them up in the window for half price?
Cóż, dr McNamara wspominał, że drugi zabieg jest za pół ceny.
Well, Dr. McNamara did say that the second operation would be half-price.
A on dał mi salę za pół ceny, i dorzucił używanie karuzeli za darmo.
And he gave me the hall for half price, and he threw in the use of the carousel for nothing.
Wiesz, ty i jego mała przyjaciółka Cindy, możecie chodzić do kina i to za pół ceny!
You know, you and his little friend Cindy, can go to the movies and get in for half price!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo