Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zachodu słońca" na angielski

Wyszukaj zachodu słońca w: Definicja Synonimy
sunset
sundown
the sun goes down
daylight left
Do zachodu słońca musi być nasza.
It must be ours by sunset.
Gdy nie wrócę do zachodu słońca, wprowadzisz armię.
If I do not return by sunset, then let the army into Rome.
Zdobędziemy małże i do zachodu słońca wrócimy.
Good. We'll get the mussels and be back by sundown.
Poczekam na rozdrożu do zachodu słońca.
I will wait at the crossroads until sundown.
Musimy poczekać na nie do zachodu słońca.
We have to wait till the sun goes down.
Dzisiaj mam zamiar nie zasnąć do zachodu słońca.
Tonight, I'm going to stay awake, till the sun goes down.
Polowanie w Odenwald trwało od wschodu do zachodu słońca.
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.
Jeśli generał Lee ma rację, ...do zachodu słońca będzie po wojnie.
If he's right, General Lee... then the war is over by sundown.
Poszlibyśmy na spacer, może podczas zachodu słońca.
We'd go for a walk, maybe during a sunset.
To jest piękno Jom Kippur - tak długo jak będziesz przepraszała do zachodu słońca, nieważne co zrobisz.
That is the beauty of Yom Kippur - as long as you apologize by sundown, doesn't matter what you do.
Ted, Robin, zostały dwie minuty do zachodu słońca.
Ted, Robin. It's two minutes until sundown.
Ale macie czas do zachodu słońca.
But you do have until sundown.
Na decyzję macie czas do zachodu słońca.
You have until sundown to decide.
I tak musimy czekać do zachodu słońca.
We still have to wait till sundown.
Promy kursują od wschodu do zachodu słońca.
And the ferries operate from sunrise to sundown.
Próbuję żyć od wschodu do zachodu słońca.
I just try and get from sunup to sundown.
Jeśli nie dotrę do ruin jutro do zachodu słońca, stracę tron.
If I do not make it to the ruins by tomorrow's sundown, I will forfeit the throne.
Utknęliśmy tu aż do zachodu słońca.
We're stuck here until sundown.
Siedem dni w tygodniu, aż do zachodu słońca.
Seven days a week, till the sun goes down.
Zabawa i gry aż do zachodu słońca.
All fun and games till the sun goes down.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 224. Pasujących: 224. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo