Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zachowywać się" na angielski

Wyszukaj zachowywać się w: Definicja Synonimy
act
behave
conduct yourselves
conduct yourself
acting behaving be
actin

Sugestie

Carol spróbuj zachowywać się bardziej jak ofiara.
Carol, try and act more like a victim.
Postanowiliśmy zachowywać się jakby wszystko było normalnie.
We've decided to act like everything's normal.
Znowu powinniśmy zachowywać się jak para.
I think it's important that we behave like a couple again.
Przepraszam pana, proszę zachowywać się przy dzieciach.
Excuse me, sir, please behave with the children.
Skoro brak wam dojrzałości by zachowywać się jak dorośli.
Obviously I have to keep you apart, since you lack the maturity to conduct yourselves as adults.
Mogłabyś bardziej zachowywać się jak koleżanka.
You might want to behave more like a colleague.
Najlepiej zachowywać się naturalnie, możliwie swobodnie.
Act as normal and calm as you can.
I spróbuj zachowywać się profesjonalnie, na miłość boską.
And try to act professional, for Christ's sakes.
Najlepiej zachowywać się naturalnie, możliwie swobodnie.
Act as normal and relaxed as you can.
Pewnego dnia będzie myśleć i zachowywać się jak człowiek.
One day she'll become able to think and behave like humans.
Dobra, więc powinienem zachowywać się, jak ona.
Okay. So I should just act like her.
Próbujemy zachowywać się jak grube ryby!
We're trying to act like big shots.
Ale nie możesz zachowywać się, jak chcesz.
It is not all right to behave however you want to behave.
Bo dlatego nie chciałam ci mówić o kampanii, bo wiedziałam że zaczniesz przesadzać i zachowywać się jak szalona.
This is why I didn't want to tell you about the campaign, 'cause I knew you were going to go overboard and act crazy.
Ale nawet bez tytułu, ja byłem synem rycerza, I powinienem zachowywać się jako taki.
But even without the title, I was the son of a knight, and I should behave as such.
Nie będziesz zachowywać się wobec mnie w ten sposób.
You will not behave towards me this way.
Mężczyźni nie powinni zachowywać się niegodnie.
Men shouldn't behave so badly.
Nie jest moim obowiązkiem, zachowywać się jak sekretarka moich pracowników.
It's not my job to act as social secretary for my employees.
Żeby być szczęśliwą, musisz zachowywać się jak podczas walki.
To be happy you must behave as if in battle.
Szczerze mówiąc, przybysz powinien zachowywać się odpowiednio.
To be frank, a newcomer should behave accordingly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1209. Pasujących: 1209. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo