Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaczniemy od początku" na angielski

Wyszukaj zaczniemy od początku w: Definicja Synonimy
start over again
start from scratch
we're gonna start over
we'll start over
we just start over
we start again
we start over
BEGIN AT THE BEGINNING
Teraz wejdziemy na górę, pod pokój 15 i zaczniemy od początku.
Now, we'll go up to room 15 and start over again.
Rzucimy wszystko i zaczniemy od początku?
We drop everything and start from scratch?
Przyniosę ci kawę i zaczniemy od początku.
Let's get you some coffee, and I'll start from the beginning.
Reinicjujemy strumień neutronów i zaczniemy od początku.
We'll re-initialise the neutron stream and start again. Forlisa.
Panno Reed, może zaczniemy od początku.
Miss Reed, I think we need a fresh start.
W takim razie zaczniemy od początku.
All right, then, we'll start over.
Myślę, że zaczniemy od początku.
Pozwoli pan, że zaczniemy od początku.
Ok, zróbmy pół godziny przerwy, i pózniej zaczniemy od początku.
Okay, so let's take a half-hour break, and then we'll run it from the top.
Wyjedziemy do nowego miejsca, zaczniemy od początku.
We could go somewhere new, start out fresh.
Powiedziała, że tam życie jest tańsze i że zaczniemy od początku.
She said it was a cheaper place to live and would give us a fresh start.
Przyprowadzimy wszystkich z powrotem i zaczniemy od początku.
We bring everybody back and we start over.
I zaczniemy od początku, okay?
Dobrze, powiesz mi to i w tym miejscu zaczniemy od początku.
All right, you tell me that and this right here becomes day one.
Kiedy skończymy osiedle i skończy się twoja praca, zaczniemy od początku.
Well, when this estate is finished and your work is done, we'll start over again.
Podasz nam kody rozbrajające obie bomby, albo zaczniemy od początku.
You give us the code that disarms both bombs, or we do that all over again.
Tak, sir, zaczniemy od początku.
W porządku, oddaj mi pieniądze, zaczniemy od początku.
Okay, so give me the money back and we'll start all again.
i zaczniemy od początku ze stroną 7.
and go to the top of page seven.
Lepiej będzie jak zaczniemy od początku.
we'd better start from beginning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo