Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zadowolony" na angielski

Zobacz także: zadowolony z siebie
Wyszukaj zadowolony w: Definicja Synonimy
happy
pleased
glad
satisfied
content
delighted
welcome
unhappy
enjoyed
thrilled
displeased
fine
happier
comfortable
proud

Sugestie

Bo będzie zadowolony, kiedy wyjdziemy.
'Cause she'd be happy if we left.
Będę bardziej zadowolony jak odzyskam córkę.
Well, I'll be more happy when I get my daughter back.
Nie jest zadowolony, a szczerze...
He's not pleased, and to be honest...
Twój nowy mąż jest pewnie zadowolony.
I'm sure your new husband is pleased.
Będę zadowolony, jeśli dotrzemy do następnego miasta.
I'll just be glad when we get to the next town.
Jestem zadowolony, że wkońcu posłuchałeś swojego sumienia.
I'm glad you finally decided to listen to your conscience.
Przypominam Nie jestem zadowolony z igłą.
I remind I am not happy with the needle.
Cokolwiek widzi McCloy nie jest z tego zadowolony.
Whatever McCloy's looking at, he's not happy about it.
Byłbym... zadowolony, gdybyś odwiedziła mnie w Locksley.
I would be pleased if you would come and visit me at Locksley, now that it's mine.
Nie był zbyt zadowolony z uchwytu wiec spróbował go poprawić.
He wasn't happy with his grip on me, so he let go to get a better one.
Schodzi, i jest całkiem zadowolony.
She got him down, and he's all happy.
Kiedy zobaczył ją pierwszy raz był bardzo zadowolony...
When he saw her for the first time he was very pleased...
I spróbuj być z tego zadowolony.
And, for crying out loud, try to be happy about it.
Nie będziesz zadowolony, gdy zobaczysz samochód, ale...
You're not going to be happy when you see your car, but I'm here.
Mam przeczucie, że będziesz bardzo zadowolony.
And I have a feeling you're going to be very pleased.
Nie jestem zbyt zadowolony z osiągniętego kompromisu.
I am not particularly happy with the compromise reached.
Nie, jestem zadowolony ze starego.
No, I'm happy with my call rates, thank you.
Nie jestem zbyt zadowolony z systemu przekształcenia.
I am not very happy with the recasting system.
Jeśli jesteś zadowolony z wiadomości, wciśnij krzyżyk.
If you're happy with your recording, press pound.
Byłbym zadowolony, gdyby Komisja poświęciła uwagę tym kwestiom.
I would be pleased if the Commission would give its attention to these issues.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3867. Pasujących: 3867. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo