Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zadzwonić" na angielski

Zobacz także: muszę zadzwonić
Wyszukaj zadzwonić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Personel musiał zadzwonić po mojego ojca.
The attendants had to call my father at closing time.
Powinniśmy zadzwonić na policję i do managera.
We ought to call the police and the manager.
Chcę zadzwonić do mamy do szpitala.
I want to call Mother at that hospital.
Może powinniśmy zadzwonić do twojej matki.
Look, maybe we should call your mother. No.
Gdybym czegoś potrzebował, każę im zadzwonić.
If I need anything, I'll have them call you.
Mówisz tak dlatego że nie próbowałaś do niej zadzwonić.
You're just saying that because you haven't even tried to call.
Powinnyśmy do niego zadzwonić i udawać tę blondynkę.
We should call him and pretend to be the blond.
Miał okazję zadzwonić po pana lub adwokata.
He was given an opportunity to call you or an attorney.
Muszę wrócić do biura i zadzwonić do tego inwestora.
Well, I have to get to the office and call this investor.
Musiał do niej zadzwonić, żeby ustalić spotkanie.
He would have had to call her to set up a meeting.
Nie mogę zadzwonić do dziewczyny następnego dnia.
I can't call the girl the next day.
Ta infolinia może być bardzo pomocna, powinnaś zadzwonić.
This hotline could be really helpful, you should call it.
Nie można zadzwonić bez wrzucenia monety.
You can't make a call unless you put in money.
Jesteś jak trzecia osoba dziś do mnie zadzwonić Iraku.
You're, like, the third person today to call me Iraqi.
Miałem do niej zadzwonić dziś rano.
I was supposed to call her this morning.
Dlatego nie mógł zadzwonić po pomoc.
Which is why he couldn't call for help.
Tam właśnie musisz zadzwonić w poniedziałek.
That's where I need you to call on Monday.
Będziesz musiała do niego zadzwonić rano.
You'll have to call him... tomorrow.
Odesłali dziś certyfikat, powinieneś do nich zadzwonić.
They sent the certificate back, you've got to call them.
Może powinienem zadzwonić na jej komórkę.
Maybe I call her cell phone right now.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9560. Pasujących: 9560. Czas odpowiedzi: 101 ms.

zadzwonic 191

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo