Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zagłębić się w" na angielski

Wyszukaj zagłębić się w w: Definicja Synonimy
delve into
drill into
dig into
dive into
Musimy zagłębić się w dane o anatomii, które zbieraliśmy by zrozumieć jakie zachodzą zmiany i co oznaczają.
We need to delve into this mass of anatomy that we've been compiling to understand where the changes are occurring and what this means.
Wiesz, zagłębić się w moją podświadomość i rozwiązać źródło mojego problemu?
You know, delve into my subconscious, unravel the source of my problem?
Możemy zagłębić się w konkretny rok.
You can drill into a particular year.
Mogę więc zagłębić się w to, co robiłem w określonych przedziałach czasu.
So I can drill into what I've done over specific time frames.
Chcę zagłębić się w te nieodpowiednie relacje.
I want to dig Into this inappropriate relationship more.
Korzystając z Pivota, możemy zagłębić się w daną dekadę.
With Pivot, you can drill into a decade.
złożone części jamy ustnej mogą zagłębić się w najgłębszym nektarniku.
and complex mouth parts could delve into the deepest nectary.
Wyobraźcie sobie muzyczne XML, które zasadniczo pozwala na zagłębić się w strukturę semantyczną muzyki, bawić się nią, zrozumieć.
Imagine Music XML that actually lets you delve into the semantic structure of music, play with it, understand it.
Musimy zagłębić się w informacje natury mniej przyziemnej.
We need to tap into information of a less terrestrial nature.
Musimy zagłębić się w ich historii.
We have to be sensitive to their history.
Jeśli nie podasz szczegółów, możemy zagłębić się w debatę o Chaucerze.
If you're not more specific, we could find ourselves entrenched in a debate about Chaucer.
Musicie olać Nagrody za Osiągnięcia, i zagłębić się w Majteczki.
You guys just need to ditch the Achievement Awards and head on over to the Undies.
Chcę zagłębić się w twój umysł.
I want to get inside that mind of yours.
Trzeba zagłębić się w sobie. Porozmyślać.
You got to go inside, do the work.
Pozwól mi zagłębić się w twoją podświadomość.
Just let me soak into your subconscious.
Może powinniśmy zagłębić się w ląd.
Maybe we should try more in land.
Musisz zagłębić się w jej umysł bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
You have to go further into her mind than you ever have before.
Nieważne, co dzieje się w twoim życiu, musisz zagłębić się w sprawy.
No matter what is going on in your life, you have to dive right back into the middle of things.
Lubiłam chodzić do biblioteki i zagłębić się w dobrej książce.
I liked to go to the library and bury myself in a good book.
Musisz zagłębić się w swojej przeszłości, aby ponownie się z nią połączyć.
You have to step into your past in order to reconnect with it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo