Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamek" na angielski

Wyszukaj zamek w: Definicja Synonimy
castle
lock
zipper
buckle
chateau
zip
deadbolt
bolt
door latch
fortress

Sugestie

Każdy cal... zamek, ziemie.
Every inch of it... castle, grounds.
Właściwie "ogromny zamek" jest bardziej trafnym opisem.
Well, I think "enormous castle" is a more accurate description.
Mieć własną sypialnię i mocny zamek w drzwiach.
Have a bed chamber of your own and put a strong lock on the door.
Czekałem piętnaście lat aż ktoś otworzy ten zamek.
Thank you. I waited fifteen years for someone to pick that lock.
Miała masę ziemi i swój zamek.
She came complete with oodles of land and her own castle.
Chcą wynająć mój zamek na tydzień.
They want my castle, just as it is, for a week.
To zamek elektroniczny podłączony do pokoju operacyjnego.
It's an electronic lock, connected to the operations room.
Ponieważ zamek Odiousa otacza wielkie niebieskie miasto.
Because Odious's castle is surrounded by a big blue city.
Zbudujemy zamek z połamanych gałęzi i platynowych centów.
We'll build a castle of crooked branches... and flattened pennies.
Spaliłem twój zamek... Twoi rodzice zginęli...
I burned down your castle... you father and mother perished.
Byłoby super, gdyby zmienił pan zamek.
OK. Well, that would be great if you could change the lock.
Ale my otoczyliśmy zamek Lincoln i wkrótce zaczną głodować.
But we have surrounded Lincoln castle, and shortly they will starve.
Ten symbol oznacza zamek z systemem dźwigni.
Now, this symbol in the corner represents a lever lock system.
Każdy zamek powinien mieć domową zakonnicę.
I think every castle should have a pet nun.
Ponoć znasz ten zamek od wieków.
I hear you know this castle of old.
W młodości przychodziła na ten zamek.
When she was a young girl, she visited the castle.
Za 13 milionów możemy mieć własny zamek w Irlandii.
For $13 million, we can get our own castle in Ireland.
Natychmiast postanowiłem opuścić z nią zamek.
Immediately I made my plans to leave the castle with her.
Wybacz, właśnie zamontowałem nowy zamek.
Sorry. I just had this new lock installed.
Opętał ją zamek i jego ohydna historia.
The castle and its awful history had obsessed her.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2323. Pasujących: 2323. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo