Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamieszanie" na angielski

Wyszukaj zamieszanie w: Definicja Synonimy
confusion
fuss
commotion
mix-up
ruckus
chaos
big deal
excitement
muddle
turmoil mess
trouble
confusing
havoc
disturbance

Sugestie

42
Tłumaczenie może spowodować zamieszanie w różnych językach.
The translation may give rise to confusion in the different languages.
W okolicy Glen Canyon panuje lęk i zamieszanie.
There is anxiety and confusion in the Glen Canyon area.
Siostro, przepraszam za całe zamieszanie.
Listen, I'm really sorry about all the fuss.
Całe to zamieszanie o globalne ocieplenie.
All this fuss about global warming.
W czasie strzelaniny... było tam jakieś zamieszanie.
At the time of the shooting... there seemed to be some commotion.
Powinniśmy to ogłosić i stworzyć ogólne zamieszanie.
We should let everyone know, and create a big commotion.
Liczyłem na ogólne zamieszanie w ciemności.
I counted on everyone's confusion in the dark.
Słyszałem jakieś zamieszanie na końcu korytarza.
You know, I heard some commotion down the hall, there.
Ta sprawa wywołała ogromne zamieszanie w Biurze Prokuratora.
This has caused a big commotion at the Mu Jin Prosecutor Office today.
Przez to całe zamieszanie, nie dałem ci tego.
With all the commotion, I didn't get to give you this.
Nie słyszałem telefonu przez to całe zamieszanie.
Or maybe somebody was using it for target practice.
Podobno w wiosce było dziś jakieś zamieszanie.
I hear there was some excitement in the village tonight.
I te całe zamieszanie z dziennikiem...
And, I mean, this whole thing with yearbook.
Którejś nocy było zamieszanie u George'a.
I heard there was quite a fuss the other night at the George.
Wywołali zamieszanie, by zamaskować strzelca.
They've started a riot to cover the sniper.
Robił takie zamieszanie na oczach tych wszystkich ludzi.
He was making such a fuss in front of all those people.
Mistrzu, przepraszam za niedawne zamieszanie.
Master, I'm sorry for the fuss last time.
Naprawdę nie rozumiem skąd to całe zamieszanie.
Well, Kip, I honestly don't understand what all the fuss is about.
Pani Heine, przepraszam za to drobne zamieszanie.
Mrs. Heine, I'm very sorry for this little interruption.
Tato, przepraszam za to zamieszanie.
Well, we'll have to do this again sometime.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1367. Pasujących: 1367. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo