Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamknąć" na angielski

Zobacz także: zamknąć drzwi
Wyszukaj zamknąć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Tylko relikt może zamknąć korytarze czasu.
Only the Relic can close the Corridors of Time.
Powinienem zamknąć szczelinę, od teraz w przyszłość.
I shall close the gap, from this point forward.
Niestety, nie możemy zamknąć głównego włazu.
I'm afraid we cannot shut the main entrance.
Musimy wszystkich wyprowadzić i zamknąć to miejsce.
We need to get everyone out and shut this place.
Jeśli chcesz mogę zamknąć nawet boczne drzwi.
If you're especially nice I may even lock the side door.
Musisz zamknąć oczy zanim zaczniesz liczyć.
You have to close your eyes before you start counting.
Gliniarze... próbowali zamknąć klub dzisiejszego ranka.
The cops... tried to shut the club down this morning.
Będziesz chciała zamknąć oczy i zasnąć.
You'll want to shut your eyes and go to sleep.
Ten człowiek może zamknąć moje królestwo jednym pociągnięciem pióra.
That man could close my kingdom down with one flourish of his poncy pen.
Żeby nie rzygnąć, musiałem zamknąć oczy.
So as not to puke I had to close my eyes.
Pora przewrócić stronę i zamknąć książkę.
It's time to turn the page and close the book.
Pora przewrócić stronę i zamknąć książkę.
It is time that you the exact rollover and close the book.
Joe pozwolił mi zamknąć dzisiaj sklep.
Joe's letting me close the store tonight.
Zamierzamy zamknąć całą sprawę w parę dni.
We hope to close this case out in a few days.
Gordo, musisz zamknąć te kliniki.
Gordo, you have to close those clinics down.
Może powinnaś zamknąć sklep na trochę.
Perhaps you should shut shop for a while.
Powinniśmy to zamknąć zanim się zapali.
We should close that before it just ignites.
Próbowaliśmy zamknąć przed nim każdy wrażliwy obszar bezpieczeństwa.
We tried to shut him out of every sensitive security area.
Musisz zamknąć oczy i zrobić dziobek.
All you do is close your eyes and pucker up.
Chyba będę musiał zamknąć twój interes.
I'd hate to have to shut you down.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5605. Pasujących: 5605. Czas odpowiedzi: 414 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo